Kategoriarkiv: Internet – övrigt

Det svenska internet bevaras för framtiden

Det som en gång publicerats på nätet försvinner aldrig brukar det sägas. Nu kanske det också blir så eftersom Kungliga Biblioteket (KB) ska börjar arkivera viktigare publikationer på nätet. KB kommer att gallra ut det som inte anses väsentligt för att inte arbetet ska bli alltför betungande men trots detta kommer stora resurser att krävas. Förändringarna kommer att genomföras stegvis. Från och med 2015 ska dock samtliga e-böcker och nättidningar som publiceras arkiveras utav KB.

Läs mer:
Kungliga Biblioteket
Släktforskningsbloggen.se
DN.se

Sverige skriver inte under WCIT 12

Nyligen förhandlade världens länder fram ett nytt internationellt telereglemente vid namn WCIT 12 i Dubai. Sveriges regering har hela tiden befarat att det skulle formuleras på ett sådant sätt att friheten på nätet är i fara. Så blev också resultatet och Sverige har därför, i likhet med USA och de flesta andra länder inom EU, valt att inte skriva under avtalet. För svensk del har detta ingen som helst praktisk betydelse annat än att vi markerar var vi står i frågan.

Facebook stänger ner kampanj mot mobbning

För några dagar sedan så lanserade Stiftelsen Friends sin senaste satsning mot nätmobbning, Mobbningssimulatorn. Facebook-applikationen fick snabbt uppmärksamhet i sociala medier. Facebook valde i onsdags kväll att stänga ner denna helt och hållet efter att 9000 personer testat den. Målet med kampanjen var att få fler vuxna att reagera och agera mot nätmobbning.

Friends för en fortsatt dialog med Facebook och hoppas att företaget omprövar sitt beslut.

YouTube blockeras i muslimska länder

Vita Huset har bett Google, som numera äger YouTube, att ta bort trailern för den uppmärksammade filmen om Muhammed som utlöst våldsamma protester i många länder. Google har hittills sagt nej till den amerikanska regeringens vädjan och hävdar att de vill värna om upphovsrätten. Bolaget har dock valt att trots detta blockera videoklippet i Libyen och Egypten. Pakistans premiärminister Raja Pervez Ashraf har nu också i protest mot Googles vägran beordrat en omedelbar blockering av hela YouTube i landet.

ISOC får svensk ordförande

Svenska Eva Frölich har tidigare denna månad valts till styrelseordförande i ISOC (Internet Society – Board of Trustees), det organ som verkar för en öppen utveckling och användning av internet för alla människor på jorden.

Eva Frölich var med och grundade det lilla svenska webbhotellet och registraren Frobbit och har varit aktivt involverad i internetmiljön i mer än tjugo års tid. Hon har varit styrelseledamot i ISOC sedan 2010 och satt mellan 2004 och 2007 med i Public Interest Registry Board.

Julian Assange får asyl i Ecuador

WikiLeaks-grundaren Julian Assange har blivit beviljad asyl i Ecuador. Han befinner sig för tillfället på landets ambassad i London vilken dygnet runt bevakas av brittisk polis som väntas gripa Assange så snart han lämnar byggnaden. Assange är sedan tidigare häktad i sin frånvaro i Sverige, misstänkt för sexualbrott, och har begärts utlämnad från Storbritannien. Han hävdar själv att han är oskyldig och att det hela handlar om ett politiskt spel med syftet att få honom utlämnad till USA. Den svenska åklagarmyndigheten har på sin hemsida publicerat en förklaring om varför förhör inte kan hållas på brittisk mark:

I ärenden där en misstänkt person befinner sig utomlands måste åklagaren överväga vilka förundersökningsåtgärder som är möjliga enligt svensk rätt och internationella instrument. Vidare måste åklagaren överväga vad som krävs i det enskilda fallet för att utredningen ska kunna genomföras på ett rättssäkert och effektivt sätt utan att kvaliteten åsidosätts. Åklagaren måste också överväga hur en eventuell rättegång ska kunna genomföras, om utredningen leder till att åklagaren väcker åtal, och hur ett eventuellt straff ska kunna verkställas.

I detta ärende utmynnade åklagarens överväganden i att Julian Assange begärdes häktad för de brott han var misstänkt för. Med stöd av domstolens häktningsbeslut utfärdade åklagaren en europeisk arresteringsorder.

Åklagarens bedömning är att Julian Assange av utredningsskäl behöver vara tillgänglig i Sverige under förundersökningen. Det som kan nämnas, utan att gå in på utredningsarbetet i detalj, är att det finns behov av att vid förhör med Julian Assange kunna presentera och höra honom om den bevisning som kommit fram i utredningen samt att i den fortsatta utredningen vid behov kunna genomföra kompletterande förhör med Julian Assange och andra inblandade personer.

Enligt svensk lagstiftning krävs att den åtalade är personligen närvarande vid rättegången när det gäller den här typen av brott. Om förundersökningen leder fram till att bevisningen bedöms räcka för åtal mot Julian Assange krävs hans personliga närvaro i Sverige för att en rättegång ska kunna genomföras och för att ett eventuellt straff ska kunna verkställas. Domstolens häktningsbeslut innebär att Julian Assange är häktad för att säkerställa detta.

Julian Assange kräver också att uppgiftslämnaren Bradley Manning släpps. Manning sitter sedan sommaren 2010 inspärrad i USA. De amerikanska myndigheternas behandling av honom har kritiserats från flera håll. FN:s speciella tortyrrapportör Juan E. Mendez kallade i en rapport Mannings förhållanden för “grymma, inhumana och förnedrande” och Amnesty bad i januari 2011 den brittiska regeringen att ingripa eftersom Mannings mor var från Wales. I april samma år skrev 295 akademiker, de flesta av dessa juridiskt utbildade amerikaner, under ett brev som argumenterade för att behandlingen av Bradley Manning stred mot den amerikanska konstitutionen.

Bland det material som Manning lämnade till WikiLeaks fanns en video som visade en helikopterattack i Bagdad sommaren 2007 där amerikansk militär sårade barn samt sköt ihjäl flera obeväpnade män, däribland två reportrar från nyhetsbyrån Reuters.

Skottsekunden orsakade serverkraschar

De flesta är väl medvetna om skottåret men sedan 1967 har man även infört skottsekunder eftersom jordens rotation inte är helt regelbunden och vår grundläggande tidsenhet sekunden definieras med hjälp av denna. Jordens rotationshastighet har sedan år 2000 ökat något utav okänd anledning och man behöver numera inte skjuta till en extra sekund lika ofta men natten till den 1 juli inträffade detta för första gången sedan årsskiftet 2008/2009.

Skottsekunden gav denna gång upphov till en del oönskade effekter. Det rapporteras om att många Linux-servrar har kraschat på grund av tidsförskjutningen.

Wikileaks Julian Assange söker asyl i Ecuador

Turerna har varit många kring Wikileaks grundare Julian Assange och följetongen är inte slut än visar det sig. Assange har nämligen efter utvisningsbeskedet sökt asyl i Ecuador och befinner sig just nu på Ecuadors ambassad i London där beväpnad brittisk polis vaktar utanför för att gripa honom om han lämnar byggnaden. Sverige har för närvarande inget utlämningsavtal med Ecuador vilket förmodligen är ett starkt skäl till att han valt just detta land.

Myndigheter säkras för IPv6

De flesta vet förmodligen redan om att de gamla IPv4-adresserna är på väg att ta slut för samtliga delar av världen, ett resultat av att internet blivit mycket större än man trodde när systemet utvecklades. Det finns en viss buffert kvar men sedan en tid tillbaka finns IPv6 tillgängligt för de som velat och kunnat införa stöd för dessa längre IP-adresser. Stödet är ännu bristfälligt men allteftersom de gamla IP-adresserna sinar så kommer man att tvingas införa detta överallt.

Den nya nationella IT-strategin “It i människans tjänst – en digitala agenda för Sverige” slår fast att alla svenska myndigheter ska kunna nås via IPv6 senast nästa år 2013. Nu har även Post- och Telestyrelsen (PTS) fått i uppdrag att utreda hur internet i Sverige säkras för framtiden med särskilt fokus på myndigheternas nåbarhet med IPv6.

Wikileaks-grundaren utlämnas till Sverige

Efter flera turer inom Storbritanniens rättsväsende så fattades nu på förmiddagen beslut i Supreme Court (den brittiska motsvarigheten till Högsta Domstolen) om att Wikileaks grundare Julian Assange ska utlämnas till Sverige. Assange är sedan tidigare häktad i sin frånvaro i Sverige misstänkt för våldtäkt. Nätaktivister har emellertid hävdat att det hela bara handlar om en möjlighet att få honom utlämnad till USA, något Assange uttryckt stark oro för och som enligt honom själv varit huvudorsaken till att han hela tiden motsatt sig ett utlämnande till Sverige som han anser går amerikanska statens ärenden.

Julian Assange har tidigare talat om att ta ärendet vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter men huruvida detta är aktuellt är högst tveksamt.

Två av sju domare i Supreme Court motsatte sig det svenska utlämningskravet.