Kategoriarkiv: Internetleverantörer

Debut för IPEXPO i Sverige

Sedan 2006 har IPEXPO varit Englands största IP-mässa med mer än 9000 besökare. Nu tas konceptet till Sverige och debuterar på Kistamässan i Stockholm den 9-10 maj. På mässan kommer det ges föreläsningar och diskuteras om IP-nätverk, virtualisering, molnet, trådlösa nätverk, lagring och säkerhet.

Mer än 40 kostnadsfria seminarier kommer att hållas under mässan. Flera globala världsledande företag såsom Microsoft, IBM, Citrix, HP och Huawei kommer att medverka.

Strömavbrott drabbar Patrikweb

Igår kväll råkade Växjö ut för ett omfattande strömavbrott vilket ledde till att bland annat Tipshallen, Grand Samarkand och Värendsvallen blev utan ström. Enligt Weab Elnät ska orsaken ha varit ett högspänningsfel i kabelnätet. Av ännu okänd anledning fungerade inte reservkraften som den skulle.

Betydligt värre drabbades emellertid datatrafiken i hela Kronobergs län eftersom alla stora operatörer går in i operatörshotellet vid Värendsvallen. Runt 20 000 bredbandskunder drabbades och så även kunder hos webbhotellet Patrikweb som har sin bas i Växjö.

IPv4-adresserna är nu slut

Det har länge stått klart att dagens IP-adresser (Internets ”telefonnummer” som identifierar uppkopplade datorer) inte skulle räcka till i en allt mer Internetuppkopplad värld. Genom sparsamhet har Internet klarat sig i över tio år längre än först befarat – men nu är det slut.

Vad händer nu?
Under veckan som gick fördelades de sista stora blocken av adresser rättvist mellan de fem regionala organisationer (så kallade RIR) som sköter adressfördelningen i sin respektive region av världen; Nordamerika, Latinamerika, Europa-Mellanöstern, Afrika samt Asien-Oceanien.

Just nu har dessa fem regionala organisationer adresser som räcker några få månader i Nordamerika, Europa-Mellanöstern och Asien-Oceanien samt kanske något år i Afrika respektive Sydamerika.

Konsekvenser
När respektive RIR får slut på adresser blir det svårt att starta nya Internetleverantörer. Konkurrensen kan bli lidande.

De befintliga Internetleverantörerna har normalt sett också en reserv av adresser men när den är slut får de svårt att ta in fler kunder.

En annan konsekvens är att företag som vill ansluta sig till fler än en Internetleverantör kan få söka nya lösningar än dem som används i dag.

För privatpersoner är nog det första som kommer att märkas att Internetleverantörerna i längden kommer att bli mer restriktiva med att dela ut flera adresser än en.

Lösning
Lösningen på problemet är införandet av IPv6 som erbjuder oerhört många fler möjliga adresser. Detta är ett arbete som nu pågår för fullt hos Internetleverantörer och snart på företag och organisationer.

IPv6 införs parallellt med det befintliga systemet och det sker så transparent som möjligt för Internet. Under en övergångstid på flera år fortsätter Internet att använda systemen parallellt och därefter kan det gamla fasas ut.

Källa: .SE

Connect2IP blir en del av VoiceTech Sweden

Internetleverantören Connect2IP låter meddelande följande:

Internetleverantören Connect2IP kommer från och med den första Januari 2011 ingå som en del av VoiceTech Sweden AB. Företagen har under en längre tid samarbetat nära och ser det som ett naturligt steg att gå samman till ETT gemensamt företag. Sammanslagningen innebär att vi blir ett mer konkurrenskraftigt bolag med en komplett portfölj av tjänster. Helt nya möjligheter öppnas för oss i samband med fusionen och vi står nu inför utmaningen att kunna erbjuda vår kunder nya tjänster i framtiden.

För våra kunder kommer det inte att innebära några större förändringar förutom att tjänsterna, IP-telefoni och Bredband, kommer att gå under varumärket Connect2IP. Det innebär i praktiken att logotypen för dessa tjänster kommer att ändra utseende enbart för VoiceTech´s kunder. VoiceTech Sweden AB:s produkter kommer fortfarande (som vanligt) att säljas under varumärket VoiceTech.

Vi vill försäkra våra kunder om att sammanslagningen inte kommer att innebära någon omedelbar förändring utan ni behåller de tjänster ni har idag. De priser och avtal ni har idag ligger fast och vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst.

För nuvarande Connect2IPs kunder

* Inga förändringar av pris eller tjänst
* Samma logotyp och faktureringsmetod/bankgiro
* Nytt organisationsnummer

För nuvarande VoiceTechs kunder

* Ändring av varumärket (ny logotyp) från VoiceTech till Connect2IP, när det gäller IP-telefoni- och bredbandstjänsterna.
* Samma faktureringsmetod/bankgiro
* Inga förändringar av pris eller tjänst
* Samma organisationsnummer

Källa: Connect2IP

Bahnhof får ny VD igen

Efter bara tre månader entledigas Anna Mossberg från posten som Bahnhofs vd. Hon ersätts av Klas Westholm, hjärnan bakom Bahnhofs stadsnätssatsning.
– Vi vill premiera entreprenörskapet, säger Jon Karlung, styrelseordförande i bolaget.

Anna Mossberg blev det självklara valet efter en lång rekryteringsprocess. Men rekryteringen innebär ändå inte det steg
framåt som Bahnhof önskat. Skillnaden i företagskultur och ledningssätt blev för stor.

Bahnhofs styrka har alltid varit entreprenörskapet, möjligheten till snabba förändringar av affärsmodellen och snabba anpassningar efter nya förutsättningar. Det är den förmågan som ligger till grund för bolagets starka finanser och höga tillväxttakt, säger Jon Karlung, Bahnhofs styrelseordförande.

Enligt Jon Karlung kom brytpunkten 2009 när prognoserna visade på en omsättningsökning till närmare en kvarts miljards kronor.

Styrelsen har följt en målbild där Bahnhof skulle stöpas om i en annan form, ”storbolagets” form, när omsättning, personalstyrka och kundbas blev så stor att entreprenörskapet inte längre kunde vara den styrande faktorn. Det var med den utgångspunkten vi valde att rekrytera en vd med en motsatt bakgrund – ett sätt att leda som vi ansåg var nästa steg på utvecklingsstegen. Efter en första utvärdering kan jag konstatera att vi hade fel. Helt fel.

Vd-bytet sker så snart det är praktiskt möjligt. Klas Westholm tillträder och Anna Mossberg träder tillbaka.

I dag har styrelsen beslutat att entlediga Anna Mossberg som vd för Bahnhof Ab. I stället utnämns Klas Westholm till posten som verkställande direktör. Klas har ansvarat för uppbyggnaden av Bahnhofs stadsnätsverksamhet, ett affärsområde som i dag omsätter drygt 150 MSEK. Han är sinnebilden av den entreprenörielle ledaren, med precis den personlighet och det kompetensområde Bahnhof alltid premierat och värdesätter högt även i framtiden.

Läs mer: IT24, IDG

Wikileaks jagas bort från Amazon

Efter att ha sökt sin tillflykt till den globala distributören Amazons molntjänst så kastas nu Wikileaks ut efter påtryckningar från amerikanska myndigheter efter bara några dagar. Detta lät senatorn Joe Lieberman meddela igår.

Amazon har valt att inte kommentera det hela än så länge och Wikileaks webbplats ligger nu på servrar tillhörande den svenska internetleverantören Bahnhof.

Även om det finns vissa faror med att publicera det material som Wikileaks har i sin ägo så står det väl med all önskvärd tydlighet klart att amerikanska myndigheter inte alls är främmande för att censurera och stoppa de som inte står på deras sida och delar deras åsikter vilket är en mycket alarmerande och skrämmande utveckling.

Hel serverhall utslagen hos Bahnhof

När den svenska internetleverantören Bahnhof skulle installera ny kylning och kraftförsörjning i samband med utbyggnaden av sin mindre serverhall Sankt Erik i Stockholm så gick någonting snett strax efter fyratiden idag. Hela serverhallen stod utan ström och problemen kvarstår ännu, tre timmar senare. Ett stort antal kunder har drabbats, bland dessa biljettförsäljaren Ticnet samt Sveriges största tv-sajt TV.nu, en del av Schibsted-imperiet. Även Bahnhofs egen hemsida har legat nere till följd av detta.

Senaste uppdateringen från Bahnhof gör gällande att felet ska vara åtgärdat tidigast 22:00 ikväll.

Bahnhof till Gislaved och Gnosjö

Bahnhof förvärvar kundbasen i Gislaved och Gnosjö av Svenska Stadsnät Biggnet AB. Affären är värd 4,2 MSEK årligen.

Drygt 1 500 abonnenter följer med i affären, men den viktigaste faktorn är att Bahnhof nu får möjlighet att snabbt etablera sig i Gislaved och Gnosjö. Bahnhof finns därmed i 120 nordiska stadsnät.

Det ger oss en stor potential för framtida utbyggnader, både täckningsmässigt och prestandamässigt. Ett exempel är hastigheten i nätet för de nuvarande abonnenterna. Tidigare har maxhastigheten varit 50 Mbit/s, men nu ökar vi den till 100 Mbit/s. Dessutom kommer alla LAN-kunder att automatiskt uppgraderas till närmaste högre hastighetsklass. Utan extra kostnad förstås, säger Klas Westholm, stadsnätschef på Bahnhof.

Samtidigt införs Bahnhofs tjänstepaket. Samtliga abonnenter kommer till att få tillgång till Bahnhofs IP-telefoni och andra mervärdestjänster.

Satsningen innebär att vi befäster vår position som marknadsledande stadsnätsoperatör. Bahnhof har idag flest kunder i sina stadsnät, både i relativa och absoluta tal. Bahnhof är dessutom den operatör som växer snabbast i svenska stadsnät, säger Klas Westholm.