Loopia höjer priset för .nu-domäner och utökar webbhotellpaketen

Loopia, ett av de ledande svenska webbhotellen, låter meddela följande:

”Vårt mål är och har alltid varit att sälja domännamn till självkostnadspris eftersom vi anser att alla ska ha råd med de domännamn de vill ha och behöver. Detta innebär också att vi då och då behöver se över och anpassa priserna, bland annat efter våra inköpspriser. I det här fallet innebär det följande förändringar:

Följande domännamn prissänks (vissa av dem rejält) och de nya priserna är:
.pl (49:-), .at (99:-), .cc (159:-)

…och dessa justeras uppåt, nya priser nedan:
.me (159:-), .mobi (159:-), .nu (159:-)

Prisökningarna innebär dock inte att vi stoppar pengarna i egen ficka, de ska självklart gå tillbaka till er kunder, därför genomför vi redan idag, som ett första steg, följande:

* Vi utökar antalet databaser som ingår i våra webbhotell till 25 st för Privatpaketet och 50 st för Företagspaketet.
* Vi utökar antalet FTP-konton som ingår i våra webbhotell till 25 st för Privatpaketet och 50 st för Företagspaketet.
* “Domänrabatt” på 60 kr inkl moms per konto för alla som köper eller äger en .me, .mobi eller .nu-domän och ett webbhotell.

…fler utökningar är dessutom på gång…

Prisändringarna samt ”domänrabatt” träder i kraft 2011-05-01 för befintliga domännamn och för nybeställningar.”

iPad2 släpps imorgon

Imorgon släpps den andra versionen av Apples läsplatta iPad i svenska butiker. iPad2 är både tunnare, lättare och snabbare än sin föregångare och har hela tio timmars batteri. Endast ett begränsat antal finns ute i butikerna till försäljning så det gäller att vara på plats snabbt innan de tar slut.

Internets betydelse för ekonomin överdrivs

Sveriges IT-minister Anna-Karin Hatt och en lång rad svenska medier har den senaste tiden skrivit en hel del om hur internetsektorn nu är större än både byggbranschen och det svenska jordbruket. Detta baseras på en ny rapport som tagits fram av internetdominanten Google och konsultföretaget Boston Consulting Group som presenterades den 17 mars.

Att internet har stor betydelse för näringslivet och den globala ekonomin idag råder inga tvivel kring MEN här tror man uppenbarligen blint på alla siffror som presenteras utan att resonera kring dessa vilket resulterar i en helt falsk bild av hur verkligheten faktiskt ser ut.

Enligt ovannämnda rapport så stod internet för 205 miljarder kronor av den svenska ekonomin under 2009, motsvarande hela 6,6 procent av BNP. Hur man kommit fram till dessa siffror beskrivs inte i detalj utan man har gjort en hel del märkliga generaliseringar och dragit rent felaktiga slutsatser.

Som de flesta säkert känner till även från sina egna liv så har en hel del av handeln gått över från fysiska butiker till nätbutiker under de senaste åren och det ger en snedvriden bild av nätets betydelse för ekonomin. I denna rapport har man räknat in hela värdet på alla varor som sålts online och utgår därmed från att inga av dessa hade sålts utan internets närvaro. Detta stämmer givetvis inte för fem öre.

Andra märkliga beräkningar som gjorts är att man inkluderat hela värdet på produkter som sökts på internet men som sedan inhandlats i en fysisk butik. Dessutom ingår en hel del andra poster som endast bör räknas till en mindre del. Som ett exempel kan man ta en resa där hela resans värde räknas in trots att stora delar av priset går till flygbolag, flygplats och andra verksamheter som inte alls har med internet att göra. På något vis har man lyckats likställa internet med hela marknaden vilket ger bisarra och verklighetsfrämmande resultat.

Det är självklart att ett företag som Google vill överdriva sin egen och internets betydelse men det är desto mer allvarligt att vårt lands politiska ledning, tidningar och TV blint litar på tämligen värdelös och högst ovetenskaplig statistik. Internet spelar onekligen en stor roll i dagens näringsliv MEN man måste komma ihåg att människor hade köpt resor, datorer och kylskåp även utan internet.

Kina stänger ner internetcaféer

I en ny rapport från det kinesiska kulturministeriet framgår det att omkring 130 000 internetcaféer i landet har stängts ner under de senaste sex åren. Detta efter razzior genomförda av de kinesiska myndigheterna. Alla internetcaféer i Kina är enligt lag förbjudna att släppa in personer under 18 års ålder eftersom internet anses vara ohälsosamt för minderåriga.

En tredjedel av internetanvändarna i Kina får sin dos av nätet på just internetcaféer och trots myndigheternas hårda kontroll så ökade antalet internetanvändare i landet med 28 miljoner under föregående år.

Läs mer: IDG

Eurid inför flerårsförnyelser av .EU

Den 7 april i år börjar en ny version av registreringsavtalet för .eu-domäner att gälla. Den mest framstående förändringen är att Eurid nu kommer att tillåta förnyelser för upp till 10 år åt gången till skillnad från tidigare. Förhoppningsvis kommer de svenska registrarerna och webbhotellen som erbjuder .eu-domäner snabbt att anpassa sina system till att erbjuda denna tjänst.

Alla avtal och bestämmelser gällande .eu-domäner hittar du här:

http://www.eurid.eu/en/faq/document-downloads

Microsoft lanserar IE6 Countdown

Trots att det gått 10 år sedan Microsoft släppte webbläsaren Internet Explorer 6 (IE6) så är det idag omkring 12% av jordens befolkning som använder denna när de surfar på nätet. Motsvarande siffra i Sverige är 1,3% vilket är något högre än våra grannländer Norge och Finland som ligger bäst till i statistiken. För webbutvecklare har detta länge varit en plåga eftersom det är en mycket omodern webbläsare som kräver specialanpassningar. Internetgiganten Google meddelade förra året också att de hädanefter inte kommer att ta hänsyn till IE6.

Nu har Microsoft även vaknat upp och lanserar kampanjen IE6 Countdown för att en gång för alla få folk att sluta använda denna webbläsare. Idag är det i Sverige främst större organisationer som skolor och företag som hänger kvar vid IE6.

Datainspektionen granskar molntjänster

Datainspektionen inleder nu ett projekt som ska klargöra vilka krav personuppgiftslagen ställer på de organisationer som använder så kallade molntjänster.

Allt fler överväger att skaffa molntjänster. I stället för att ha IT-system som körs på egna servrar i en egen datorhall, hyr man tjänster som levereras via Internet. Som kund vet man inte var servrarna står och data lagras, bara att de finns någonstans i leverantörens ”moln”. Ännu mer komplicerat kan det bli om den som levererar molntjänsten i sin tur hyr exempelvis lagring från ytterligare en annan molnleverantör.

Datainspektionen inleder nu ett projekt som ska granska hur företag, myndigheter och andra organisationer använder molntjänster.

Målet med projektet är att öka medvetenheten om vilka krav som personuppgiftslagen ställer vid outsourcing och användning av molntjänster, förklarar Ulrika Andersson som leder projektet.

Det är den organisation som använder molntjänster som ansvarar för de personuppgifter som lagras hos molnleverantören. För den personuppgiftsansvarige gäller det att säkerställa att molnleverantören vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda data. Det är även den organisation som använder molntjänster som ansvarar för att uppgifter som inte längre behövs gallras eller utplånas och att uppgifter inte överförs till länder som saknar dataskyddslagstiftning som ger en adekvat nivå för skyddet av personuppgifter.

Inom ramen för projektet ska ett urval organisationer inspekteras på plats. Dessutom ska ett antal molnrelaterade frågor ställas vid övriga inspektioner som myndigheten utför under året. Projektet beräknas vara slutfört till sommaren.

Glesys lanserar i New York

Det svenska hostingbolaget Glesys, som under senare år gjort sig kända för hög kvalitet till humana priser, lanserar nu även sina tjänster i New York på den amerikanska västkusten:

Vi har jobbat i det tysta några månader på att bygga upp infrastruktur i USA, New York City och det är nu klart för lansering. Våra kunder som har sina servrar i molnet kan nu även placera sina servrar i USA om man vill.

Tanken är att våra kunder kan skapa redundans på tre olika geografiska platser för att skapa hög upptid för sin tjänst. Det är också bra om man har en välbesökt hemsida som riktar sig mot amerikanare och få bättre responstider än om servern ligger i Sverige.
Man kan klona servrar mellan våra olika datacenter.

Vi hyr in hos i en av världens största datacenterleverantör Equinix. De har flera datacenter i New York. De har all tänkbar redundans i form av UPS och dieselgeneratorer.