Språkrådet backar efter Googles påtryckningar

Språkrådet publicerade i sin nyordslista ordet ”ogooglebar” vilket enligt deras definition betyder ”som inte går att hitta på webben med en sökmotor. Detta uppskattade inte Google som började utsätta Språkrådet för påtryckningar då de menar att definitionen är felaktigt eftersom den inte refererar specifikt till Googles egen sökmotor. De har därför valt att helt enkelt ta bort ordet från sin nyordslista.

Så här skriver Språkrådet själva på sin hemsida om beslutet:
”Vi har varken tid eller lust att driva den utdragna process som Google försöker dra igång. Inte heller vill vi kompromissa och ändra definitionen av ogooglebar till den som företaget vill ha. Det skulle gå emot våra principer – och språkets principer. Google har nämligen glömt en sak: språkutvecklingen bryr sig inte om varumärkesskydd.”

Svenska Akademiens ständiga sekreterare Peter Englund kallar Googles agerande korkat och kortsiktigt. Om ordet får fäste, vilket det mer sannolikt får efter denna mediauppmärksamhet, så kommer de att inkludera ordet i en framtida upplaga av SAOL.

Omfattande avbrott hos Binero

Under tisdagsförmiddagen mellan 06:00 och 12:00 skulle det stora svenska webbhotellet Binero genomföra en planerad större uppdatering av systemen för kontrollpanel, ordersystem och administrationsverktyg för personalen. Varken webbsidor eller e-post skulle påverkas utav uppdateringen men under arbetets gång så uppstod omfattande störningar på såväl webbsidor som e-post vilket bland annat lett till en del bitska kommentarer från upprörda kunder på forumet WN.se.

Abuni lanserar betaltjänst för alla

För ett år sedan vann Abuni Post- och Telestyrelsens innovationstävling ”Handel och betalning för alla”. Idag lanseras den nya anpassade tjänsten som möjliggör för alla att hantera sina räkningar på ett enkelt sätt.

”I ett antal undersökningar gjorda av PTS har svårigheten att betala sina räkningar utifrån ett tillgänglighetsperspektiv påvisats. Det känns roligt att, efter ett års utvecklingsarbete, äntligen kunna lansera en betalningslösning som passar alla”, säger Markus Aglander, VD Abuni AB.

Efter att Abuni vann Post- och Telestyrelsens innovationstävling ”Handel och betalning för alla” våren 2012 har ett nytt responsivt gränssnitt byggts. Ambitionen är att Abuni skall vara tillgängligt för alla och envar, oavsett webbläsare, mobiltelefon, läsplatta eller behov av hjälpmedel, med en design som är enkel att använda för alla. Utvecklingsarbetet av den nya plattformen har utgått från Web Content Accessibility Guidelines 2.0-standarden som är en internationell tillgänglighetsstandard. Genom att följa rekommendationerna blir tjänsten tillgängligt för en bredare skara människor, även med olika typer av funktionsnedsättningar såsom synnedsättningar, hörselnedsättning, inlärningssvårigheter, kognitiva funktionsnedsättningar, begränsad rörlighet, talsvårigheter, ljuskänslighet och kombinationer av dessa.

”Vi hoppas att tjänsten ska uppskattas av alla, men särskilt av de som tycker det är svårt att betala sina räkningar via Internetbankerna och/eller bor på en ort där det lokala bankkontoret lagt ner”, säger Markus Aglander.

www.abuni.se

OnlinePizza.se säljer teknologi till hungry.dk

Den nya, danska tjänsten Hungry.dk lanserandes i förra veckan med fler än 200 restauranger. I botten ligger teknologi från Svenska OnlinePizza.se.

OnlinePizza.se är den största aktören inom hemlevererad restaurangmat i Sverige, mycket tack vare sin egenutvecklade beställningsterminal. Beställningsterminalen finns i tiotal andra länder i OnlinePizzas systerbolag och nu också i Danmark.

”Vi undersökte många alternativ men till slut bestämde vi oss för att satsa på OnlinePizzas tekniska lösning eftersom den är överlägsen samt att de är ledande inom innovation, något som är nyckeln till framgång i vår bransch,” säger Morten Larsen, VD för Hungry.dk.

En av OnlinePizzas grundare Niklas Östberg berättar ”Vi satsar mycket på kundernas valmöjligheter och användarupplevelse, t.ex smarta algoritmer som ger våra kunder de bästa rekommendationerna baserade på andra användares restaurangrecensioner.”

Niklas Östberg säger också att han är glad att Larsen valt dem som teknikpartner, då han framgångsrikt byggt upp Just-eat och känner branschen utan och innan. Partnerskapet medför dessutom ett antal projekt däribland att Hungry.dk:s hemsida använder sig av OnlinePizzas redan beprövade tekniska plattform. De kommer även att använda sig av en ny beställningsprocess framtagen av OnlinePizza.se.

Facebook stängde ner Fyndiqs sida av misstag

Facebooks stelbenta handläggningsrutiner ledde till att Fyndiqs Facebooksida låg nere i nära en vecka. För Fyndiq, liksom många andra företag, är Facebooksidan en viktig kommunikationskanal, och en avstängning kan vara förödande både vad gäller försäljning men även tillförlitlighet och rykte.

Från torsdag kväll till tisdag morgon, nära en hel vecka, låg Fyndiqs Facebooksida nere. Facebook skyller den långa handläggningstiden för att få upp sidan igen på att en helg kom emellan, att ansvarig gått på semester samt på att tidsskillnaden till det indiska kontoret som var involverat i ärendet försvårade arbetet. Aspekter man kunde förutsätta att ett globalt företag som Facebook skulle kunna hantera bättre.

Korrigerade efter förtydligande från FB
Bakgrunden till att sidan stängdes ner var att Fyndiq omedvetet hållit tävlingar på sin Facebooksida som i sitt utförande stred mot Facebooks riktlinjer. För en tid sedan kontaktade Facebook Fyndiq för att upplysa om detta, som sedan dess varit noga med att följa alla Facebooks riktlinjer.

Förra veckan när man på Fyndiq loggade in på sin Facebooksida möttes man ändå av ett varningsmeddelande som sade att tävlingar man höll stred mot Facebooks riktlinjer. På Fyndiq tog man en skärmdump av meddelandet, som då försvann utan att man hunnit klicka i att man läst och tagit del av meddelandet. Sedan var Fyndiqs Facebooksida borta.

Stelbenta rutiner hos Facebook
Fyndiqs kontaktperson på Facebook, som under hela ärendet varit mycket tillgänglig, förklarade att meddelandet bara skulle ses som en officiell varning och var en upprepning på vad Fyndiq tidigare blivit kontaktad om samt redan korrigerat. Hade man bara hunnit klicka i att man tagit del av varningen skulle inget hänt med Facebooksidan.

Efter den här incident tog det sen fem dagar innan Facebook kunde aktivera sidan igen, trots att det inte fanns någon anledning till att sidan inte fick visas. Facebooks handläggningsrutiner kräver att bara den person som stängt ner sidan kan aktivera den. I Fyndiqs fall satt den personen i Indien. Att ärendet drog ut på tiden förklarades först med att ansvarig person att kontakta det indiska kontoret gått på semester, sedan med att det kom en helg emellan då ingen jobbade, samt på att tidsskillnaden till det indiska kontoret försvårade kommunikationen.

När Fyndiqs sida aktiverats igen hade Facebook ändrat URL:en, men kunde inte förklara varför. Att ändra tillbaka till original-URL:en tar skulle ta upp till två dagar vilket skapar problem för ett företag som Fyndiq som länkar till sin Facebooksida på flera olika platser.

Facebook medger brister i sina rutiner och att det inte är rimlig att en sida ska kunna stängas ner så lättvindigt, och har nu även rapporterat detta vidare till sina tekniker.

Nej till fri geodata

Idag finns stora mängder geodata hos svenska myndigheter såsom Lantmäteriet, SCB och SMHI. Det handlar om kartor, fastighetsdata, ortnamn, statistik, vägnät osv. Om tjänsteleverantörer och IT-utvecklare ska få tillgång till denna data får man idag i många fall betala höga avgifter. Den centerpartistiske riksdagsledamoten Solveig Zander hade därför lagt fram en motion om att se över möjligheten att skattefinansiera geodata för att det svenska IT-samhället ska kunna fungera i framtiden. Hon menade att geodata bör släppas fritt och ge möjlighet till utveckling och förbättring. Riksdagen röstade igår ner detta förslag.

Google Reader läggs ner

Google gör nu en ny vårstädning av sina tjänster. Bland de mest välkända tjänsterna som försvinner helt finns Google Reader, företagets egna RSS-läsare, något som upprört många användare. Det finns dock gott om bra alternativ och Google erbjuder en smidig exportfunktion som kan användas fram till dess att tjänsten stängs ner för gott den 1 juli i år.

Andra Google-produkter som kommer att läggas ner under året är Google Building Maker, Cloud Connect, Google Voice App för Blackberry-mobiler samt Snapseed för Windows och Mac. Detta är ett led i Googles mål att öka intäkterna i bolaget genom att rationalisera bort de produkter som inte är tillräckligt populära eller tros kunna generera intäkter.

En komplett genomgång av tjänsterna som går i graven hittar ni på Googles blogg.

Almi och Entreprenörskapital investerar i Nindev AB

Nindev levererar affärsdrivna mobila lösningar i form av appar, mobila hemsidor och mobilintegrerade affärssystem till flera hundra svenska företag. Genom kapitaltillskottet från Almi Invest Västsverige och Entrepenörskapital kan expansionen ta fart. – Nindev tar en stark position i en snabbväxande marknad. Med ett attraktivt utbud av tjänster och produkter som skapar värde för kunden kan de ta en betydande marknadsandel, säger Anna Langenius, Investment Manager på Almi Invest Västsverige.

Världsmarknaden 100 miljarder dollar redan 2015
Under 2013 kommer smarta mobiltelefoner att gå om datorer som den vanligaste vägen att komma åt Internet. Med detta följer en ökad marknad för appar. Världsmarknaden för utveckling och produktion av appar och mobila lösningar växer kraftigt och förväntas uppgå till mer än 100 miljarder dollar redan 2015. Intäkterna från producentmarknaden är redan större än intäkterna från marknaden för appförsäljning.

Nyttiga appar viktiga för många branscher
Istället för att bara handla om nöjesappar som laddas ner gratis eller köps för några kronor, utgör appar i dag en viktig komponent för branscher som livsmedel, logistik, turism, vård, säkerhet och läkemedel. Nindev har sedan starten 2010 byggt appar och mobila lösningar som fokuserar på användarnytta och att skapa värde för kunden. – Genom oss kan företag som vill ha en app eller en mobil hemsida få stöd från första, enkla lösningen till komplexa affärsintegrationer. Vår unika nisch är att vi i första hand tittar på vilken affärsnytta lösningen ska ha och därefter får tekniken snällt anpassa sig. Utvecklingen av hårdvara och mjukvara går så fort att det beständiga ligger i relationen med slutanvändaren. Nyemissionen gör det möjligt att fortsätta vår påbörjade expansion, säger Björn Flintberg VD.

Låg utvecklingskostnad och kostnadseffektivt
Nindev arbetar plattformsoberoende med alla sorters system som på ett eller annat sätt kopplas med mobilen. Med stöd av emissionen lanseras också den egenutvecklade produktplattformen Nindev Mobility. Produkterna gör det möjligt för företag att kostnadseffektivt få ett insteg i den mobila marknaden och, med hjälp av produktplattformen, kunna expandera med andra lösningar allteftersom deras mobila strategi växer. I mars släpps den första kunden på App Store för Mobility Enterprise, där hela butikskedjor till en bråkdel av normal utvecklingskostnad kan få en komplett lösning för samtliga butiker i en genuin app.

Skiljer sig från konkurrenterna
Nindev är inriktade på att vara en verktygs- och lösningsleverantör till företagskunder inom det mobila området snarare än en mobil reklambyrå, vilket är fallet med majoriteten av branschens aktörer och flera av deras svenska konkurrenter. Vi ser stora möjligheter i Nindevs processer som gör det möjligt att bygga mobila intäktsdrivande kundunika applikationer kvalitetssäkrat och kostnadseffektivt, säger Anna Langenius, investment manager Almi Invest Västsverige AB.

Premiär för Start-Up Stockholm Länsturné

Torsdagen den 21 mars kl. 10-20 är det premiär av Start-Up Stockholm Länsturné 2013 i Solna Centrum. Sedan fortsätter turnén till ytterligare nio platser runt om i länet under året och syftet är att stimulera fler till att starta företag och få befintliga företag att växa.

Premiäreventet arrangeras av Start-Up Stockholm i samarbete med Solna Stad och NyföretagarCentrum Solna-Sundbyberg med flera. Under dagen i Solna Centrum får alla som har en affärsidé möjlighet att träffa rådgivare, kreativa och lokala entreprenörer, samt specialister från bland andra SEB, PwC, Coompanion och IFS Rådgivning.
På plats finns även representanter från Solna stad, samt Lesley Pennington, grundare och VD för det internationella företaget Bemz, som ger IKEA-möbler nytt liv genom sina designade överdrag för soffor och fåtöljer till kunder över hela världen. Lesley Pennington valdes till Start-Up Stockholms Stipendiat 2012.

Missa inte heller miniseminarierna med kända entreprenörer i samband med eventet i Solna Bibliotek kl 12.15–15.15. Några av inspiratörerna är Mats Gabrielsson (känd från bland annat tv-programmet Draknästet), Anastasia Georgiadou, Alexander Grepe och Mikael Särnmark m fl.

Detta är ett unikt tillfälle för alla som vill starta företag att knyta nya kontakter och ställa frågor till experterna. Kom och få hjälp att omvandla idén till ett livskraftigt företag. Välkommen!

Start-Up Stockholm erbjuder personlig kostnadsfri nyföretagar- och innovationsrådgivning, metodutveckling och insatser för att främja företagande. 50 rådgivare finns på plats som under 2012 genomförde 11 499 rådgivningar, vilket resulterade i cirka 2 300 företagsstarter.

Start-Up Stockholm är ett initiativ av Stockholms NyföretagarCentrum i samarbete med Stockholms stad, Almi Företagspartner, Länsstyrelsen, Tillväxtverket, SEB, PwC och Trygg-Hansa.

Almi arrangerar NASA Hackathon på Lindholmen i Göteborg

Den 20-21 april 2013 är Göteborg platsen för samarbete med syfte att utveckla tjänster och applikationer för jorden och rymden. Utvecklare kommer att skapa nyheter i både mjukvara och hårdvara. I tävlingsform utmanas utvecklarna i ett 48-timmars hackathon i 50 länder jorden runt för att tillsammans lösa problem formulerade av NASA. I Sverige arrangeras hackathonet i Göteborg av Almi Företagspartner AB. Det unika eventet syftar till att uppmuntra samarbete både tvärvetenskapligt och internationellt.

Tävlingen går av stapeln helgen den 20-21 april med lag bestående av forskare, ICT-experter, programmerare och entreprenörer på 50 orter över hela världen vilka arbetar simultant i 48 timmar för att lösa definierade utmaningar i ett hackathon. Kraften finns i samarbetet för att lösa problem för såväl planeten jorden som i rymden.

Under namnet Space Apps Challenge syftar utmaningen till att utveckla lösningar på utmaningar inom väl specificerade områden som robotik, geografisk analys, meteorologi, visualisering, 3Dteknologi, och trådlös kommunikation. Dessa lösningar kommer att vara offentliga (”open innovation”) och kunna användas för olika civila applikationer som kan lösa angelägna globala samhällsproblem.

Göteborg har valts ut som en av 50 platserna och förberedelserna pågår redan på Lindholmen. Det svenska deltagandet i tävlingen syftar till att främja innovation generellt men också inom rymdteknologi som finns etablerat bland annat i Kiruna, Uppsala och Trollhättan samt med organisationer/företag. Stärkt samarbete mellan dessa aktörer kan bidra till att Sverige har större chans att attrahera internationella satsningar på rymdteknologi.

Anmälan är öppen från 1 mars och görs på www.spaceappschallenge.org.

Se spaceappschallenge.org/location/gothenburg/ för fler detaljer.

Rekommendationen är att lag anmäler sig och att det finns åtminstone en person i varje lag som kan koda alternativt konstruera elektronik. Deltagandet kommer att vara utan avgift för lagen. Utmaningarna kommer att bli offentliga inom kort och rekommendationen är att redan tidigt förbereda en lösning inför hacket.