Loopia meddelar nya supporttider

Det anrika webbhotellet Loopia har under februari månad haft support dygnet runt för att utvärdera under vilka tider på dygnet kunderna använder supporten. Nu låter de meddela resultatet av denna utvärderingsperiod:

”Under februari har vi inte stängt supporten en enda minut. Vi har ständigt funnits tillgängliga för att svara på era frågor och funderingar. På söndag avrundar vi vår utvärderingsperiod av dygnet-runt-öppen support och vi har nu sammanställt vilka tider på dygnet ni har mest behov av att kunna nå oss.

Med hjälp av statistik från den gångna månaden har vi ett schysst underlag som gör att vi har kunnat prioritera så att vi i största möjliga mån undviker telefon- och mailköer när det är som flest frågor. Samtidigt som vi finns tillgängliga under en betydligt större del av dygnet.

Här är våra nya öppettider (gäller fr o m mån 28/2):
Vardagar 7-22
Helger 11-15”

Pensionsmyndigheten har stora säkerhetshål

Vem som helst kan idag ändra sitt eget eller sin grannes skatteavdrag för pensionen. Detta uppmärksammades nyligen av ekonomichefen Kenneth Lundgren vars uppgifter idag publicerades av DN.

Det enda som krävs är att man skriver in rätt personnummer i formuläret på Pensionsmyndighetens hemsida. Detta är extremt dåligt då personnummer som bekant inte är någon skyddad information utan öppna för vem som helst att ta del av. Normalt sett brukar myndigheter kräva e-legitimation eller lösenord av något slag för att kunna göra sådana ändringar. Nu behöver man inte ens en enkel PIN-kod tillsammans med personnumret.

Sedan kan man ha sina synpunkter på Kenneth Lundgrens agerande då han väl borde ha meddelat Pensionsmyndigheten och krävt en ändring i först hand och inte spritt säkerhetsrisken till hela svenska folket genom en stor dagstidning.

Yahoo tar upp kampen om molnet

Amazon var tidigt ute med publika molntjänster och erbjuder sedan en tid tillbaka EC2 för en rad kunder över hela världen, så även i Sverige. I år kommer emellertid deras tjänst genomgå en prövning när fler aktörer på allvar kastar sig in i kampen. Yahoo har under en längre tid arbetat på en egen motor för molntjänster där det ska bli ännu enklare för utvecklare att skapa sina egna tjänster samtidigt som koden kommer att släppas helt fri.

Yahoos molntjänst bygger på de beprövade programmeringsspråken Java och C++ och en betaversion av tjänsten beräknas vara lanserbar redan i slutet av mars. Själva källkoden kommer att släppas senare under året när den testats ordentligt.

Phonera expanderar i Norge

Phonera fortsätter sin satsning inom Hosting på den norska marknaden genom ett strategiskt förvärv av det Oslobaserade bolaget Ventelo Hosting AS. Phonera har genom sitt norska dotterbolag FastHost Holding AS och ägarna till Ventelo Hosting AS nått en överenskommelse att förvärva 100 % av aktierna i ett skuldfritt Ventelo Hosting AS för 22,4 miljoner NOK.

Under 2010 förvärvade Phonera AB FastHost AS som är ett tjänsteföretag verksamt inom Hosting och Internetförbindelser med säte i Oslo. Nu fortsätter Phonera sin etablering på den norska marknaden genom förvärvet av Ventelo Hosting, Förvärvet är strategiskt viktigt för Phoneras fortsatta satsning på Hosting och tillhörande drifttjänster. Förvärvet möjliggör även stora marknads- och kostnadssynergier på sikt.

Detta är en strategiskt riktig affär då vi kan kombinera Ventelo Hostings långa erfarenhet inom Managed services med FastHosts gedigna kunskap inom Co-Locations/Accesser. Dessa synergier skapar goda förutsättningar för en marknadsledande position för Phonera på den norska hostingmarknaden. Det säger Henric Wiklund, VD och Koncernchef Phonera AB.

Vi har drivit hostingverksamhet sedan 1996 och Ventelo Hosting som eget bolag med stor framgång i snart två och ett halvt år. Men nu är tiden mogen för att bli en del av ett större sammanhang där det ges möjlighet till ytterligare förbättringar och vidare produktutveckling som gagnar våra kunder och marknaden. Phonera är en väldigt lämplig och bra partner för oss. Det säger Per Brose, Administrerende Direktør Ventelo Hosting AS.

Ventelo Hosting tjänsteerbjudande kan sammanfattas enligt följande:

– Dedikerad Hosting. Tjänsten inkluderar övervakning och drift av hårdvara och operativsystem, databaser och applikationer, statistik, 24 timmars beredskap och problemhantering med garanterade responstider.

– Basic Hosting. Enkel drifttjänst där kund har driftansvar. Kunden köper plats i datahall, bredband och övervakning av all infrastruktur.

– Accesser. Hyrda förbindelser från bland annat Ventelo och Hafslund (SHDSL, ADSL etc.)

– Backup.

Nilex får ny utvecklingschef

Ulf Svensson är sedan den 31 januari ny utvecklingschef på Nilex. Ulf har en mycket gedigen IT erfarenhet och kommer närmast från TeliaSonera där han haft ett flertal tjänster. Senast som produktchef för molnbaserade IT-tjänster. Dessförinnan har Ulf arbetat med utveckling av IT system och arbetat på TeliaSoneras Koncern IT enhet som ansvarig för den globala IT arbetsplatsen.

”Med Ulf Svensson som ny utvecklingschef kan vi intensifiera vår satsning på molnbaserade tjänster. Vi är därför väldigt glada över att få tillgodogöra oss Ulfs kompetens och gedigna erfarenheter.”, säger Kjell-Åke Nilsson, VD

”Jag ser det som väldigt spännande att efter många år i ett storbolag, att få komma till ett litet men ändå ledande företag inom sitt område. Nilex har en stor utvecklingspotential och goda möjligheter att följa med en föränderlig omvärld.”, säger Ulf Svensson, utvecklingschef.

Utbredd censur av internet i världen

I en ny undersökning som presenterats nyligen med hjälp av data från Reportrar utan gränser visar det sig att Sverige och västvärlden hör till det stora antal länder som censurerar internet. Sverige och USA har exempelvis mer censur än Mongoliet, Mexiko och många länder i Afrika.

Bland de länder som genomför den kraftigaste åtgärderna när det gäller att avgränsa yttrandefriheten på internet finns Iran, Saudiarabien, Egypten, Ryssland, Kina, Turkiet, Thailand och, föga smickrande, även Australien.

Måltavlorna för censuren är framför allt bloggar och politiska partier men även fristående media och lokala ideella organisationer ligger högt upp.

Det finns en rad olika orsaker till varför internet censureras vilka skiljer sig åt mellan de olika länderna. I Indien, Marocko och USA handlar det exempelvis om nationell säkerhet och skydd mot terrorism. I Libyen, Jordanien, Tadzjikistan och Azerbajdzjan censurerar man för att upprätthålla en politisk stabilitet. I Sudan, Storbritannien, Oman och Singapore är det traditionella värderingar som ligger bakom censuren. I många andra länder är det en blandning av en eller flera av dessa.

Bakom denna undersökning står Open Net Initiative som är en sammanslutning av forskare från flera ledande universitet i USA och Kanada.

iProspect öppnar kontor i Sydafrika

iProspect har förvärvat sökmarknadsföringsbyrån Clickthinking Online i Sydafrika. Förvärvet ses som ett led i att möjliggöra en snabbare expansion på den afrikanska kontinenten.

Företaget blir en ytterligare en enhet iProspect, det digitala söknätverket som idag finns representerat på världens topp 40 digitala ekonomier.

Jerry Bühlmann, vd för Aegis Group, säger: ”Clickthinkings verktyg och kunskap kommer att komplettera iProspect’s sökexpertis gällande sökmotormarknadsföring, samt ger iProspect en närvaro i Afrika som är en av världens mest spännande och snabbväxande regioner.”

Novell levererar Linux-system till Londonbörsen

SUSE Linux Enterprise Server kommer att användas för Londonbörsens nya handelsplattform. Serversystemet ger Londonbörsen möjlighet att på rekordtid hantera omfattande datatrafik och handel. Systemet tas i bruk idag och kommer avsevärt att förbättra prestandan på börsens kontantmarknader i Storbritannien.

Londonbörsens nya handelsplattform, Millennium Exchange, med sin skalbarhet, multifunktionalitet och snabbhet (under en tusendelssekund) gör den till den snabbaste, tillförlitligaste och tekniskt sett mest avancerade handelsplattformen i världen. Det nya serversystemet från Novell ger börsen en effektiv, säker och kompatibel plattform, som kan hantera såväl virtuella som fysiska miljöer.

Londonbörsen är den mest prestigefyllda och erkända börsen i världen och vi är stolta över att bli valda till teknikpartner i denna viktiga satsning, säger Sean McCarry, vd för Novell i Storbritannien.

När organisationer vill förbättra sin effektivitet söker man idag efter tekniska lösningar som är virtuella, högpresterande och som kan samarbeta plattformar emellan. Med SUSE Linux Enterprise Server kan Londonbörsen dra nytta av alla dessa innovationer i en integrerad plattform som klarar deras framtida behov, fortsätter Sean McCarry.