Utbredd censur av internet i världen

I en ny undersökning som presenterats nyligen med hjälp av data från Reportrar utan gränser visar det sig att Sverige och västvärlden hör till det stora antal länder som censurerar internet. Sverige och USA har exempelvis mer censur än Mongoliet, Mexiko och många länder i Afrika.

Bland de länder som genomför den kraftigaste åtgärderna när det gäller att avgränsa yttrandefriheten på internet finns Iran, Saudiarabien, Egypten, Ryssland, Kina, Turkiet, Thailand och, föga smickrande, även Australien.

Måltavlorna för censuren är framför allt bloggar och politiska partier men även fristående media och lokala ideella organisationer ligger högt upp.

Det finns en rad olika orsaker till varför internet censureras vilka skiljer sig åt mellan de olika länderna. I Indien, Marocko och USA handlar det exempelvis om nationell säkerhet och skydd mot terrorism. I Libyen, Jordanien, Tadzjikistan och Azerbajdzjan censurerar man för att upprätthålla en politisk stabilitet. I Sudan, Storbritannien, Oman och Singapore är det traditionella värderingar som ligger bakom censuren. I många andra länder är det en blandning av en eller flera av dessa.

Bakom denna undersökning står Open Net Initiative som är en sammanslutning av forskare från flera ledande universitet i USA och Kanada.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *