Påven gör Twitter-debut

I samband med att Vatikanens officiella nyhetsportal lanserades nyligen så gjorde även påven Benedictus XVI en historisk första tweet för att göra reklam för densamma. Det historiska ögonblicket förevigades dessutom i en YouTube-video som ni kan se nedan.

Vatikanen har sedan tidigare ett eget Twitter-konto men detta var första gången påven själv stod för ett meddelande. Detta är lite av en helomvändning då påven tidigare sagt att internet gör unga människor ensamma och förvirrade vilket förvisso säkerligen är sant om det används på fel sätt.

Nya toppdomäner klubbade

Styrelsen för ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) har röstat för att introducera nya generiska toppdomäner på Internet. Beslutet fattades i förra veckan på organisationens möte i Singapore.

ICANN är den organisation som på global nivå hanterar internets domännamn. Domännamnssystemet är en kritisk resurs för att internet ska fungera, ungefär som telefonnummer behövs för telefoni. Idag finns det cirka 300 toppdomäner, både landstoppdomäner såsom exempelvis .se och generiska toppdomäner som till exempel .com eller .org. Förra veckans beslut innebär att många fler generiska toppdomäner kan bli verklighet.

Processen fram till detta beslut har varit lång och komplicerad och har engagerat många olika aktörer världen över. Sverige är aktiva genom ICANN:s rådgivande kommitté för regeringar – Governmental Advisory Committee, GAC. Genom GAC har Sverige löpande fört fram sina ståndpunkter till ICANN. Det gäller inte minst frågan om hur ett stabilt och pålitligt program för införande av nya generiska toppdomäner bör se ut. Här har det funnits en rad utestående frågor där ICANN och GAC inte varit överens och några av dem kvarstår efter att beslutet är taget.