Kategoriarkiv: arbete

En liten prognos för IT-branschen

En liten prognos för IT-branschen

IT har blivit en miljardindustri och nästan alla jobb involverar teknologi på något sätt. Utvecklingen håller nästan på att springa ifrån oss och det är svårt att hitta kompetent personal som kan nyttja teknologins framsteg på rätt sätt och till företagets fördel.

Projektbaserade jobb

Allt fler IT-kunniga väljer att frångå en tillsvidaretjänst för att få intressantare uppdrag. De som lockar till IT-yrket är äventyrliga och gillar utveckling. En tillsvidaretjänst kan lätt stagnera och du gör samma sak dag ut och dag in. Därför väljer exempelvis de i chefsposition att via Brightmill hoppa in och hjälpa företag att utveckla nya processer och strategier. De kan också hoppa in som temporär chef när ett företag försöker rekrytera.

Projektbaserade arbeten verkar röra sig mer mot normen inom IT-sektorn. Personer anställs för att göra ett visst jobb såsom att skapa en databas, en app eller hjälpa företaget att utveckla bra säkerhetsprocesser.

Säkerhet

IT-chefer idag säger att säkerhet och dataintegritet kommer att vara heta frågor i branschen under de kommande åren. Hur man skyddar företagets hemligheter och kundernas uppgifter blir allt viktigare då tjuvar och hackers blir smartare och smartare. De har tiden och viljan att fokusera helt på att lösa ett problem för att komma in i ett system medan företaget måste driva sin firma och sköta säkerhet på sidan av. Det behövs större investeringar, speciellt inom det mobila och i molnet. Om företagets säkerhet brister tappar kunderna förtroende och avslutar samarbetet.

Problemet är att ingen vill vara först med de stora investeringarna, åtminstone inte företag som har en annan huvudverksamhet. Kod är svårt att upphovsrättsskydda så när ett nytt program hamnar på marknaden är det inte svårt att hitta källkoden och göra om den tillräckligt mycket för att sälja den vidare helt lagligt.

Anställdas rätt till terminalglasögon vid datorarbete

Anställda som normalt jobbar mer än en timme om dagen framför datorn har rätt att bli erbjudna en synundersökning och om behov av terminalglasögon (datorglasögon) påvisas ska arbetsgivaren tillhandahålla sådana. Synundersökningarna ska ske med regelbundna intervaller eller om den anställde uppvisar några besvär som t.ex. huvudvärk eller trötthet p.g.a. ansträngda ögon.

Riktlinjerna från arbetsmiljöverket är inte så väl kända. När Sifo gjorde en undersökning så visade det sig att mindre än hälften av de som regelbundet jobbade vid datorer hade blivit erbjuden en synundersökning av sin chef.

Även små synfel som inte korrigeras kan ge problem som t.ex. fokuseringssvårigheter eller ljuskänslighet vid långvarigt bildskärmsarbete. Det kan också ge spänningar i nacke och axlar om man omedvetet lutar sig framåt mot skärmen p.g.a. synfel.

Läs mer:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter avseende arbete vid bildskärm (AFS 1998:5):

”Synundersökning och glasögon för bildskärmsarbete 6 §

6 § Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer.

Om en sådan synundersökning nyligen genomförts genom annan arbetsgivares försorg skall en ny synundersökning göras endast om det finns nya eller förändrade synkrav i det aktuella bildskärmsarbetet eller om arbetstagarens synstatus förändrats sedan den förra synundersökningen.

Synundersökning skall därefter ordnas med regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet.

Om resultaten av en synundersökning visar att det behövs en kompletterande undersökning av en ögonläkare med hänsyn till synkraven i bildskärmsarbetet skall arbetsgivaren ordna en sådan undersökning.

Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas.

Åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf får inte medföra kostnader för arbetstagarna.”

Källa: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-vid-bildskarm-afs-19985-foreskrifter/