EU bildar centrum för bekämpande av IT-brottslighet

Bryssel den 28 mars 2012 – Mer än en miljon personer beräknas falla offer för it-brott varje dag. Den globala kostnaden för IT-brottslighet kan vara sammanlagt 388 miljarder US-dollar årligen.

I dag har Europeiska kommissionen lagt fram ett förslag om att inrätta ett europeiskt centrum mot it-brottslighet för att hjälpa till att skydda EU:s medborgare och företag mot de växande it-hoten. Centrumet kommer att inrättas inom Europeiska polisbyrån Europol i Haag i Nederländerna. Det kommer att utgöra den europeiska kontaktpunkten vid bekämpningen av it-brott, och riktas in på olaglig verksamhet på internet som bedrivs av organiserade kriminella grupper, särskilt sådan som genererar stora vinster, t.ex. bedrägerier som rör kreditkort och identifieringsuppgifter för bankkonton.

EU:s experter strävar också att förhindra it-brott som påverkar banktjänster och bokningstjänster på internet, och på så sätt öka förtroendet hos konsumenterna. EU:s centrum för bekämpning av it-brottslighet kommer bland annat att rikta in sig på att skydda profiler i sociala nätverk från kriminellt intrång och främja bekämpning av identitetsstöld på internet. Ett annat fokus kommer att vara it-brott som förorsakar allvarlig skada för offren, till exempel sexuell exploatering av barn online och it-attacker som drabbar kritisk infrastruktur och informationssystem i EU.

Miljontals européer använder sig av internet för banktjänster i hemmet, e-handel och semesterplanering eller för att upprätthålla kontakt med familj och vänner via sociala nätverk online. Men då uppkopplingen på nätet som del av vår vardag ökar, följer den organiserade brottsligheten med – och dessa brott påverkar var och en av oss, menar Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor. Vi får inte låta it-brottslingarna störa vårt liv på nätet. Ett europeiskt centrum mot it-brottslighet inom Europol kommer att bli en knutpunkt för samarbete för att försvara ett internet som är fritt, öppet och säkert, fortsätter hon.

År 2011 hade nästan tre fjärdedelar (73 procent) av de europeiska hushållen tillgång till internet i hemmet och under 2010 utförde mer än en tredjedel av EU:s medborgare (36 procent) bankärenden online. Åttio procent av de unga européerna är anslutna till sociala nätverk online och ungefär 8 biljoner US-dollar omsätts varje år genom e-handel.

Detta leder till att it-brotten ökar och it-kriminella har skapat en lönsam marknad kring sin olagliga verksamhet där kreditkortsuppgifter kan säljas mellan organiserade kriminella grupper för så lite som 1 euro per kort, ett förfalskat fysiskt kreditkort för cirka 140 euro och identifieringsuppgifter för bankkonton för endast 60 euro.

It-brotten riktar sig också mot sociala medier: upp till 600 000 konton på Facebook blockeras varje dag, efter olika typer av försök till dataintrång och mer än 6 700 000 botnät-infekterade datorer upptäcktes under 2009.

EU:s centrum ska varna EU:s medlemsstater för allvarliga it-hot och brister i deras försvar mot it-attacker. Det ska kartlägga organiserade nätverk av it-kriminella och de lagöverträdare på internet som utmärker sig mest. Centrumet kommer att ge operativt stöd vid konkreta utredningar, både med kriminaltekniskt bistånd och genom stöd till att inrätta gemensamma utredningsgrupper mot it-brott.

För att uppfylla sina uppgifter och bättre stödja utredare, åklagare och domare av it-brott i medlemsstaterna kommer centrumet att samordna uppgifter från öppna källor, den privata industrin, polisväsendet och den akademiska världen. Det nya centrumet kommer också att fungera som en kunskapsbas för nationella polismyndigheter i medlemsstaterna och samla europeisk expertis på it-brottsområdet och utbildningsinsatser. Det kommer att kunna svara på frågor från utredare, åklagare och domare av it-brott samt från den privata sektorn när det gäller särskilda tekniska och kriminaltekniska frågor.

Centrumet kommer att fungera som en plattform för europeiska utredare av it-brott, där de kan yttra sig samstämmigt i diskussionerna med it-branschen, andra privata sektorsföretag, forskarsamhället, intresseorganisationerna för användare och det civila samhällets organisationer. Centrumet är dessutom en naturlig partner i samarbetet med andra internationella aktörer och initiativ på området it-brott.

Centrumet väntas inleda sitt arbete i januari nästa år.

För att centrumet ska inrättas måste kommissionens förslag nu antas av Europols budgetmyndighet.

Logica och Skatteverket drabbas av dataintrång

Det ledande IT-företaget Logica (tidigare känt som WM-data i Sverige) drabbades nyligen av ett allvarligt dataintrång. Företaget vill inte uppge exakt vad som skett men hackarna har kommit åt mer än 1000 personnummer från Skatteverkets folkbokföring för personer som lever med skyddad identitet. En polisanmälan har upprättats.

Logica ansvarar för distributionen av folkbokföringsuppgifter mellan Skatteverkets register och andra myndigheter såsom Polisen, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten. Sannolikt är det någonstans däremellan som säkerheten brustit. Huruvida även andra myndigheter påverkats av intrånget eller om fler uppgifter än personnummer kommit i orätta händer vill inte Logica svara på.

Skatteverkets säkerhetschef Anders Kylesten uppger emellertid att det i nuläget inte finns något som tyder på att adresser till personerna ifråga har läckt ut. I en intervju med Expressen säger han dock att det finns en risk för att även andra uppgifter stulits.

Brittiska Logica är ett av världens största företag med mer än 40 000 anställda över hela världen. De levererar i Sverige IT-system till många företag, kommuner och landsting. Bolagets svenska säkerhetschef Anders Sandell säger till DN.se att detta allvarliga intrång inte antyder att det skulle finnas fler brister i deras system.

”Det här är en isolerad händelse och vi kan inte uttala oss om hur omfattande den är innan polisutredningen är klar”, säger han.

Skatteverket försöker just nu att minska skadorna genom att kontakta de personer som drabbats utav intrånget för att lugna dem. De har även öppnat ett telefonnummer dit de som lever med skyddade personuppgifter kan ringa om de känner sig oroliga eller undrar över något. Numret är 020-1200099.

Teleoperatörerna vill ta betalt för Skype-samtal

De svenska teleoperatörerna eftersträvar just nu att kunna blockera sina kunders möjlighet att ringa gratis genom exempelvis Skype och Viber. Så snart Telia har tekniken redo för att separera mobil ip-telefoni så kommer sådana samtal endast att kunna göras i dyrare abonnemang där det ingår. Detta säger bolagets pressansvarige Charlotte Züger till Ekot.

Kritiker menar att en sådan blockering är ett hot mot neutraliteten och EU-kommissionen utreder för närvarande om man ska förbjuda den typen av restriktioner från telebolagen.

Strömavbrott drabbar Patrikweb

Igår kväll råkade Växjö ut för ett omfattande strömavbrott vilket ledde till att bland annat Tipshallen, Grand Samarkand och Värendsvallen blev utan ström. Enligt Weab Elnät ska orsaken ha varit ett högspänningsfel i kabelnätet. Av ännu okänd anledning fungerade inte reservkraften som den skulle.

Betydligt värre drabbades emellertid datatrafiken i hela Kronobergs län eftersom alla stora operatörer går in i operatörshotellet vid Värendsvallen. Runt 20 000 bredbandskunder drabbades och så även kunder hos webbhotellet Patrikweb som har sin bas i Växjö.

300 svenska tjänster försvinner från Tieto

I november förra året drabbades det finsk-svenska IT-bolaget Tieto av ett stort haveri. Bland de kunderna som drabbades fanns Apoteket AB och Bilprovningen men sannolikt även en lång rad myndigheter. Detta fick regeringen att reagera. Uppenbarligen hade de innan dess ingen aning om att modern teknik är känslig och sårbar?

Nu låter Tieto meddela att de gör sig av med 1300 tjänster. I Finland blir det 500 personer som får gå och i Sverige 300. Målet med de indragna tjänsterna är att uppnå årliga besparingar på 50 miljoner euro till 2014, detta som en del i en stor omstrukturering av bolaget.

City Network utsatta för DDoS-attack

City Network, ett av de större svenska webbhotellen, utsattes idag mellan 16:55 och 17:20 för en så kallad DDoS-attack. DDoS står för Distributed Denial of Service och innebär helt enkelt att förövaren använder sig av ett nätverk av datorer för att på så vis skicka så stora mängder trafik till offrets servrar att dessa kollapsar.

City Network lyckades avvärja attacken efter en dryg halvtimme. Under denna tid upplevde många kunder problem med såväl sina webbplatser som andra tjänster hos webbhotellet. Kvart i sex meddelade företaget att allt ska fungera fullt ut igen men för vissa kunder dröjer det ytterligare en tid innan allt är återställt.

Ingen data ska ha gått förlorat på grund av attacken.

Gladiator blir ny VD för Twingly

Peter Bláha, känd som Pansar i Tv4:s nysatsnings på Gladiatorerna, har anställts som ny VD på Linköpingsföretaget Twingly. Den 34-årige Bláha är utbildad civilingenjör i datateknik och arbetade senast som försäljningschef på IP-Only där flera av Sveriges största mediabolag hör till kunderna. Han är dessutom svensk landslagsspelare i rugby.

Twingly grundades 2006 och fungerar som en slags sökmotor för bloggar. 2009 mottog de utmärkelsen som årets IT-utmanare av tidningen Veckans affärer. Under ledning av Bláha kommer företaget att fortsätta sin internationella satsning.

Twinglys avgående VD Martin Källström lämnar företaget för att starta ett nytt företag men stannar kvar som delägare och styrelseledamot. Niclas Heurling, tidigare VD för Inwarehouse, blir ny ordförande i styrelsen medan den tidigare ordföranden Björn Milton sitter kvar i styrelsen.

Våra uppkopplingar skadar hälsa och samhälle

Det har länge stått klart för forskningen att vår livsstil idag ger upphov till allvarliga stressymtom. Internet, våra nya arbetsmetoder och inte minst smartphones och tablets skapar idag inte bara möjligheter utan även problem för såväl den individuella hälsan men det har dessutom visat sig vara ett allvarligt samhällsproblem.

I en amerikansk universitetsstudie visade det sig att personer som ständigt är uppkopplade till nätet genom dator eller mobil är mindre villiga att engagera sig i samhällsnyttigt arbete. Man blir helt enkelt mer självcentrerad och låter sig absorberas in i molnet så att säga. Det blir ett slags omedvetet tunnelseende.

Dagens unga drabbas utav flera negativa hälsoeffekter. De är allt mer stressade och mår psykiskt dåligt som ett resultat av stressen. Sömnen störs och det finns ett enormt bekräftelsebehov. Torbjörn Åkerstedt, föreståndare för Stockholms universitets stressforskningsinstitut, säger till SvD att det ännu är för tidigt för att veta om det här beteendet kommer att följa med upp i åldrarna eller inte. Om så är fallet är det sannolikt ganska farligt för hälsan och allmäntillståndet, menar han eftersom det liknar många andra typer av beroendebeteende.

Dags för WebCoast 2012

Nu i helgen anordnas för andra året i rad konferensen WebCoast på Lindholmen Science Park i Göteborg och intresset har varit stort. De beskriver sig själva som ”en fysisk mötesplats för oss som arbetar, leker och umgås på webben” vilket också stämmer bra då det inte är en traditionell konferens i ordets normala betydelse. Istället är evenemanget mer inspirerat av det moderna nätet där sociala nätverk spelar en stor roll.

Bland de främsta sponsorerna finns i år webbhotellet Binero, Älvstranden utveckling samt IHM Business School.

Läs mer: WebCoast.se

Virusen sprids i mobilvärlden

De nya smarta mobilerna kanske inte är så smarta i alla lägen. Det senaste året har virusattackerna mot smartphones ökat explosionsartat uppger idag flera medier, bland annat DN och GP. Det är framför allt Googles operativsystem Android som drabbats hårdast vilket faller sig ganska naturligt eftersom det vuxit i popularitet samtidigt som Apples iOS i iPhones har ungefär samma inbyggda skydd som Mac-datorerna.

Under det sista halvåret 2011 ökade antalet upptäckta virushot mot Android med över 3000 procent.