Etikettarkiv: Torbjörn Åkerstedt

Våra uppkopplingar skadar hälsa och samhälle

Det har länge stått klart för forskningen att vår livsstil idag ger upphov till allvarliga stressymtom. Internet, våra nya arbetsmetoder och inte minst smartphones och tablets skapar idag inte bara möjligheter utan även problem för såväl den individuella hälsan men det har dessutom visat sig vara ett allvarligt samhällsproblem.

I en amerikansk universitetsstudie visade det sig att personer som ständigt är uppkopplade till nätet genom dator eller mobil är mindre villiga att engagera sig i samhällsnyttigt arbete. Man blir helt enkelt mer självcentrerad och låter sig absorberas in i molnet så att säga. Det blir ett slags omedvetet tunnelseende.

Dagens unga drabbas utav flera negativa hälsoeffekter. De är allt mer stressade och mår psykiskt dåligt som ett resultat av stressen. Sömnen störs och det finns ett enormt bekräftelsebehov. Torbjörn Åkerstedt, föreståndare för Stockholms universitets stressforskningsinstitut, säger till SvD att det ännu är för tidigt för att veta om det här beteendet kommer att följa med upp i åldrarna eller inte. Om så är fallet är det sannolikt ganska farligt för hälsan och allmäntillståndet, menar han eftersom det liknar många andra typer av beroendebeteende.