Etikettarkiv: toppdomäner

Teknikföretag invänder mot Googles toppdomäner

Företagen TripAdvisor, Expedia, Nokia, Microsoft och Oracle har gjort gemensam sak i organisationen FairSearch som bildats för att möta vad de anser vara Googles dominerande position på sökmarknaden. Google står för 79% av alla sökningar i USA och mer än 90% i Europa. FairSearch menar att Google får ytterligare hjälp att försvara sin monopolställning mot konkurrenterna ifall deras ansökningar för de nya toppdomänerna .search, .fly och .map tillåts gå igenom. Ansökningen om toppdomänen .search visar på att Google vill utesluta alla andra i branschen från att använda generiska termer i sin verksamhet menar FairSearch.

Läs mer

Edit 2013-04-05: Idag skriver även IDG om det hela.

Motorola invänder mot ny toppdomän

Motorola Trademark Holdings har lämnat in ett klagomål angående den ansökan som gjorts för den nya toppdomänen .moto till World Intellectual Property Organization. Företaget som ansökt om denna toppdomän heter United TLD Holdco Ltd. och är registrerat på Caymanöarna. Bakom bolaget ligger Demand Media som bland annat driver webbplatsen eHow. Genom företaget på Caymanöarna så har man ansökt om hela 26 nya toppdomäner, däribland .navy, .airforce och .army. De har dessutom ansökt om ytterligare drygt 100 andra toppdomäner tillsammans med Donuts.co. Motorola Trademark Holdings, som ägs utav Google, menar att de har större rätt till toppdomänen .moto för vilka de själva också ansökt.

.ME snabbast växande landstoppdomänen i Europa

.ME Registry, företaget ansvarigt för toppdomänen .ME, lät nyligen publicera ny statistik där de visar att .ME just nu är den snabbast växande landstoppdomänen (ccTLD) i Europa. Domänen är landstoppdomän för Montenegro och har varit aktiv sedan 2008.

På grund av den attraktiva bokstavskombinationen så är långt ifrån alla registrerade .me-domäner knutna till Montenegro. Idag är drygt hälften av alla .me-domäner registrerade i USA och det är en av de mest populära toppdomänerna för startups efter .com.

.SE ska testa de nya toppdomänerna

Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers, ICANN, har tillkännagett att de har valt .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) som teknisk testorganisation för ansökningar om nya toppdomäner. Valet föll på .SE tack vare vår långa erfarenhet och höga kompetens när det gäller domännamnssystemet.

Att ICANN har valt .SE som teknisk testorganisation är ett erkännande av vår tekniska kompetens och kapacitet som vår långa erfarenhet har gett oss. Vi ser mycket fram emot samarbetet och att ta oss an uppgiften att testa den tekniska förmågan och kapaciteten hos de organisationer som har ansökt om nya toppdomäner hos ICANN, säger Danny Aerts, vd för .SE.

.SE ska genomföra tester för att säkerställa att de som ansöker om nya toppdomäner följer de tekniska och operationella krav ICANN ställer i ”the gTLD Applicant Guidebook (AGB)”. Testerna omfattar både DNS-serverinfrastruktur och systemen för registrytjänster.

Bakgrunden till ICANN:s beslut att utse .SE till testorganisation är att ICANN tidigare i år öppnade för möjligheten att ansöka om nya gTLD:er (generiska toppdomäner). ICANN har tagit emot närmare 2 000 ansökningar.

Läs mer:
ICANN:s offentliggörande
IDG

Nya toppdomäner klubbade

Styrelsen för ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) har röstat för att introducera nya generiska toppdomäner på Internet. Beslutet fattades i förra veckan på organisationens möte i Singapore.

ICANN är den organisation som på global nivå hanterar internets domännamn. Domännamnssystemet är en kritisk resurs för att internet ska fungera, ungefär som telefonnummer behövs för telefoni. Idag finns det cirka 300 toppdomäner, både landstoppdomäner såsom exempelvis .se och generiska toppdomäner som till exempel .com eller .org. Förra veckans beslut innebär att många fler generiska toppdomäner kan bli verklighet.

Processen fram till detta beslut har varit lång och komplicerad och har engagerat många olika aktörer världen över. Sverige är aktiva genom ICANN:s rådgivande kommitté för regeringar – Governmental Advisory Committee, GAC. Genom GAC har Sverige löpande fört fram sina ståndpunkter till ICANN. Det gäller inte minst frågan om hur ett stabilt och pålitligt program för införande av nya generiska toppdomäner bör se ut. Här har det funnits en rad utestående frågor där ICANN och GAC inte varit överens och några av dem kvarstår efter att beslutet är taget.

.SO-domäner släpps fria i mars

En ny toppdomän är på väg att införas, då Somalia öppnar för registrering av .SO. Den 1 april 2011 släpps den för alla, men redan under hösten införs Sunrise- och Landrush-perioder. Sunrise har förlängts till den 31 december och landrushen startar den 10 januari och pågår fram till den 28 februari. Har ni ett varumärke eller liknande som ni önskar få med i Sunrise, bör ni alltså redan nu skicka in en registrering.

Du kan beställa .SO hos bland annat det svenska ombudet NameISP, se:
http://www.nameisp.com/tld.asp?tld=so