Etikettarkiv: .SE

Stiftelsen .SE stäms i jakten på fildelare

Vid valborg i år så fick stiftelsen .SE, som hanterar vår svenska toppdomän, besked av åklagarmyndigheten att ett yrkande lämnats in till Stockholms tingsrätt om förverkande av domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se. Detta blir första gången som en stat stämmer ett registry för medhjälp till brottslig verksamhet, något som .SE:s vd Danny Aerts ställer sig högst tveksam till.

Danny Aerts menar att man kan blockera illegalt material på nätet på olika sätt men att helt sonika blockera domännamn blir ungefär samma sak som att ta bort en skylt från en butik på stan eller att man tar bort gatuadresser så snart ett brott begåtts i en fastighet.

.SE är en stiftelse som nu tvingas använda resurser till onödiga advokatkostnader som istället kunde ha gynnat den svenska delen av internetvärlden vilket Danny Aerts ser som högst beklagligt.

Läs mer: DN.se

.SE kommer släppa spärrade domännamn

Vem har inte någon gång skrivit in exempelvis italien.se, thailand.se eller grekland.se, för att snopet konstatera att adresserna saknar webbinnehåll?

Anledningen är att de tre landsnamnen, tillsammans med många andra är reserverade och inte möjliga att registrera under .se idag. Här kan du se en lista på samtliga spärrade domännamn.

Under åren har de flesta domännamn som tidigare var omöjliga att registrera eller som varit reserverade gjorts registrerbara. Värt att nämnas är bland annat de numeriska domänerna 2006, geografiska ortsnamn 2008 och Hovets domäner 2010 – totalt omfattar det flera tusen domännamn.

.SE:s styrelse har nu tagit beslut om frisläppning av ett antal i dagsläget spärrade domäner. Domänerna det handlar om är landskoder och andra staters namn. Nu vill de ha era synpunkter bland annat på hur själva frisläppandet ska gå till.

.SE övertar driften av toppdomänen .nu

WorldNames, Inc., som har förvaltat och skött driften av toppdomänen .nu sedan 1998, har valt att ge .SE ansvar för administration och teknisk drift av toppdomänen .nu. Förändringen påverkar inte innehavarna av .nu-domäner. Detta är en ganska naturligt utveckling med tanke på att närmare 70% av .nu-domänerna är registrerade i Sverige.

.SE kommer att ansvara för drift och administration av toppdomänen .nu medan WorldNames ska fokusera på sin växande registrarverksamhet. För att säkerställa stabilitet och kontinuitet har .SE accepterat ansvaret för teknisk drift och administration av .nu-domänen i minst 15 år.

Ett konkret övergångsdatum är ännu ej bestämt men det kommer att ske före sommaren 2013.

Läs mer

.SE ska testa de nya toppdomänerna

Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers, ICANN, har tillkännagett att de har valt .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) som teknisk testorganisation för ansökningar om nya toppdomäner. Valet föll på .SE tack vare vår långa erfarenhet och höga kompetens när det gäller domännamnssystemet.

Att ICANN har valt .SE som teknisk testorganisation är ett erkännande av vår tekniska kompetens och kapacitet som vår långa erfarenhet har gett oss. Vi ser mycket fram emot samarbetet och att ta oss an uppgiften att testa den tekniska förmågan och kapaciteten hos de organisationer som har ansökt om nya toppdomäner hos ICANN, säger Danny Aerts, vd för .SE.

.SE ska genomföra tester för att säkerställa att de som ansöker om nya toppdomäner följer de tekniska och operationella krav ICANN ställer i ”the gTLD Applicant Guidebook (AGB)”. Testerna omfattar både DNS-serverinfrastruktur och systemen för registrytjänster.

Bakgrunden till ICANN:s beslut att utse .SE till testorganisation är att ICANN tidigare i år öppnade för möjligheten att ansöka om nya gTLD:er (generiska toppdomäner). ICANN har tagit emot närmare 2 000 ansökningar.

Läs mer:
ICANN:s offentliggörande
IDG

Nya miljonnivåer för .CA och .CZ

Den kanadensiska landsdomänen .CA har nått upp till 2 miljoner registrerade domännamn vilket gör den till den 14:e största landstoppdomänen i världen med den fjärde högsta tillväxten under de senaste fem åren. Samtidigt så har den tjeckiska landsdomänen .CZ passerat miljonstrecket samtidigt som den är en av de snabbast ökande landstoppdomänerna på den europeiska marknaden idag.

I Sverige har antalet registrerade .SE-domäner inte ökat särskilt mycket de senaste två åren vilket är ganska naturligt med tanke på att vi länge varit ett av de främsta IT-länderna i världen. .SE har försökt råda bot på detta genom att de senaste åren lansera massiva rabattkampanjer till sina registrarer men resultatet har, inte helt oväntat, blivit att de flesta av de domäner som köpts näst intill gratis har släppts redan efter ett år när avgiften blir den normala igen.

Avtalet mellan Internet.se och .SE upphör

Avtalet mellan .SE:s registrar Internet.se Svenska AB och .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har upphört med omedelbar verkan. Grunden för uppsägningen är att Internet.se Svenska AB väsentligen brutit mot Registry-registraravtalet genom att ägna sig åt ”warehousing” i enlighet med punkt 14.1 i avtalet.

Pressmeddelande från .SE 2012-06-11

Med hänvisning till utredningen som förebringats i tingsrättens dom i mål nr. B 12931-11, är Torbjörn Ahlberg att anse som faktiskt företrädare för Bolama Technologies Ltd. Via Bolama Technologies Ltd har Torbjörn Ahlberg, tidigare vd för Internet.se Svenska AB och nu styrelseledamot i bolaget, sålt och lagerhållit domännamn. Genom att Torbjörn Ahlberg även sitter i styrelsen för Internet.se anser .SE att Internet.se indirekt genom närstående försäljer och lagerför .se-domännamn.

Källa: .SE

Kammarrätten ger .SE rätt mot Skatteverket

Kammarrätten har beslutat att .SE inte behöver lämna ut uppgifter om samtliga ägare av .se-domäner till Skatteverket. Det hela började för ett år sedan då den privata stiftelsen som har hand om vår svenska toppdomän valde att för första gången säga nej till Skatteverket när de var ute efter skattesmitare som på olika sätt tjänar pengar på domänerna. .SE säger sig flera gånger tidigare ha bistått Skatteverket när de efterfrågat information men denna gång ansåg de att förfrågan var oproportionerlig och att de var tvungna att stå upp för kundernas personliga integritet. Därför beslutade de sig för att det var lämpligt att pröva saken i domstol för att få klarhet i vad som egentligen gäller enligt svensk lag.

.SE är skyldiga att lämna ut information till Skatteverket och polisen om det är en del i en utredning där det finns konkreta misstänkta individer. I detta fall hade emellertid uppgifter efterfrågats utan att det fanns några specifika misstankar om skattebrott.

Skatteverket har fortfarande möjlighet att överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Hela domen finns att ladda ner här

.SE släpper spärrade domäner?

Efter att brittiska Nominet (som har hand om den brittiska toppdomänen .uk) nyligen auktionerade ut 2831 tidigare spärrade korta domännamn under .uk till en sammanlagd summa av omkring 32 miljoner kronor så öppnar nu .SE upp för en liknande utveckling för .se-domäner.

Bakgrunden till detta är ett domstolsbeslut från Tyskland från oktober 2009 där DENIC förlorade en utdragen tvist kring domännamnet vw.de mot biltillverkaren Volkswagen. Det stod då klart att det inte fanns någon rättslig grund att spärra domännamn i Tyskland och kort därefter släppte DENIC samtliga tidigare spärrade domännamn.

Bland de domäner som är spärrade eller reserverade för behöriga under .se idag finns bland annat personnummer, landskoder såsom tv.se, fi.se och it.se samt andra staters namn på svenska såsom chile.se, danmark.se och kina.se. Samtliga spärrade och reserverade domäner finns listade här.

Exakt hur spärrade domännamn kommer att släppas är ännu inte spikat men troligtvis blir det ett liknande sunrise-förfarande som Nominet genomförde och möjligtvis även en auktion.

.SE mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har tilldelats Utmärkelsen Svensk Kvalitet av Institutet för kvalitetsutveckling.

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en privat stiftelse med uppdrag att ansvara för Internets svenska toppdomän .se. Överskottet finansierar fortsatt utveckling av Internet i Sverige. 2009 uppgick överskottet till 38,5 miljoner och 2010 blir överskottet ytterligare lite högre.Verksamheten består av två delar:

– registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret under .se.
– investering i forskning och utveckling inom närliggande områden som bidrar till Internets utveckling och användning.

Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister
”Vi vet alla vilken viktig samhällsfunktion Internet är. Det är därför viktigt att tillgängligheten är hög och att kvaliteten i den svenska delen av Internet är god. På det området vet jag att .SE gör en viktig insats. Jag tycker att det är mycket roligt att stiftelsen nu uppmärksammas för sitt kvalitetsmedvetna arbetssätt och önskar dem lycka till i sitt fortsatta arbete.”

Domarkommitténs motivering
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation med ansvar för Internets svenska toppdomän .se med registrering av (mer än en miljon) .se-domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret.

Överskottet från stiftelsens avgiftsintäkter anslås oavkortat till forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation, särskilt med inriktning på Internet.

Organisationen präglas av en verkställande ledning som genom sitt personliga engagemang tjänar som föredöme för alla medarbetare som är aktivt delaktiga i en kunddriven verksamhetsutveckling. Detta förstärks av ett genomtänkt och förankrat system för erkännande och uppmuntran.

En välplanerad verksamhet byggd på säker och skyddad information bedrivs i ett antal integrerade och samverkande processer som i samråd med organisationens kunder och leverantörer kontinuerligt förbättras. Flera processer redovisar mycket goda och trendmässigt bekräftade resultat.

Organisationen kan ytterligare utveckla metodiken i sin processorientering, fullt ut etablera sin satsning på strategisk och individuell kompetensutveckling och på miljöledning.

.SE tjänar som ett gott föredöme för systematisk verksamhetsutveckling och har genom flerårigt arbete med utvecklingen av sin verksamhet gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.