.SE ska testa de nya toppdomänerna

Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers, ICANN, har tillkännagett att de har valt .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) som teknisk testorganisation för ansökningar om nya toppdomäner. Valet föll på .SE tack vare vår långa erfarenhet och höga kompetens när det gäller domännamnssystemet.

Att ICANN har valt .SE som teknisk testorganisation är ett erkännande av vår tekniska kompetens och kapacitet som vår långa erfarenhet har gett oss. Vi ser mycket fram emot samarbetet och att ta oss an uppgiften att testa den tekniska förmågan och kapaciteten hos de organisationer som har ansökt om nya toppdomäner hos ICANN, säger Danny Aerts, vd för .SE.

.SE ska genomföra tester för att säkerställa att de som ansöker om nya toppdomäner följer de tekniska och operationella krav ICANN ställer i ”the gTLD Applicant Guidebook (AGB)”. Testerna omfattar både DNS-serverinfrastruktur och systemen för registrytjänster.

Bakgrunden till ICANN:s beslut att utse .SE till testorganisation är att ICANN tidigare i år öppnade för möjligheten att ansöka om nya gTLD:er (generiska toppdomäner). ICANN har tagit emot närmare 2 000 ansökningar.

Läs mer:
ICANN:s offentliggörande
IDG

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *