.SE mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har tilldelats Utmärkelsen Svensk Kvalitet av Institutet för kvalitetsutveckling.

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en privat stiftelse med uppdrag att ansvara för Internets svenska toppdomän .se. Överskottet finansierar fortsatt utveckling av Internet i Sverige. 2009 uppgick överskottet till 38,5 miljoner och 2010 blir överskottet ytterligare lite högre.Verksamheten består av två delar:

– registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret under .se.
– investering i forskning och utveckling inom närliggande områden som bidrar till Internets utveckling och användning.

Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister
”Vi vet alla vilken viktig samhällsfunktion Internet är. Det är därför viktigt att tillgängligheten är hög och att kvaliteten i den svenska delen av Internet är god. På det området vet jag att .SE gör en viktig insats. Jag tycker att det är mycket roligt att stiftelsen nu uppmärksammas för sitt kvalitetsmedvetna arbetssätt och önskar dem lycka till i sitt fortsatta arbete.”

Domarkommitténs motivering
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation med ansvar för Internets svenska toppdomän .se med registrering av (mer än en miljon) .se-domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret.

Överskottet från stiftelsens avgiftsintäkter anslås oavkortat till forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation, särskilt med inriktning på Internet.

Organisationen präglas av en verkställande ledning som genom sitt personliga engagemang tjänar som föredöme för alla medarbetare som är aktivt delaktiga i en kunddriven verksamhetsutveckling. Detta förstärks av ett genomtänkt och förankrat system för erkännande och uppmuntran.

En välplanerad verksamhet byggd på säker och skyddad information bedrivs i ett antal integrerade och samverkande processer som i samråd med organisationens kunder och leverantörer kontinuerligt förbättras. Flera processer redovisar mycket goda och trendmässigt bekräftade resultat.

Organisationen kan ytterligare utveckla metodiken i sin processorientering, fullt ut etablera sin satsning på strategisk och individuell kompetensutveckling och på miljöledning.

.SE tjänar som ett gott föredöme för systematisk verksamhetsutveckling och har genom flerårigt arbete med utvecklingen av sin verksamhet gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *