Facebook stängde ner Fyndiqs sida av misstag

Facebooks stelbenta handläggningsrutiner ledde till att Fyndiqs Facebooksida låg nere i nära en vecka. För Fyndiq, liksom många andra företag, är Facebooksidan en viktig kommunikationskanal, och en avstängning kan vara förödande både vad gäller försäljning men även tillförlitlighet och rykte.

Från torsdag kväll till tisdag morgon, nära en hel vecka, låg Fyndiqs Facebooksida nere. Facebook skyller den långa handläggningstiden för att få upp sidan igen på att en helg kom emellan, att ansvarig gått på semester samt på att tidsskillnaden till det indiska kontoret som var involverat i ärendet försvårade arbetet. Aspekter man kunde förutsätta att ett globalt företag som Facebook skulle kunna hantera bättre.

Korrigerade efter förtydligande från FB
Bakgrunden till att sidan stängdes ner var att Fyndiq omedvetet hållit tävlingar på sin Facebooksida som i sitt utförande stred mot Facebooks riktlinjer. För en tid sedan kontaktade Facebook Fyndiq för att upplysa om detta, som sedan dess varit noga med att följa alla Facebooks riktlinjer.

Förra veckan när man på Fyndiq loggade in på sin Facebooksida möttes man ändå av ett varningsmeddelande som sade att tävlingar man höll stred mot Facebooks riktlinjer. På Fyndiq tog man en skärmdump av meddelandet, som då försvann utan att man hunnit klicka i att man läst och tagit del av meddelandet. Sedan var Fyndiqs Facebooksida borta.

Stelbenta rutiner hos Facebook
Fyndiqs kontaktperson på Facebook, som under hela ärendet varit mycket tillgänglig, förklarade att meddelandet bara skulle ses som en officiell varning och var en upprepning på vad Fyndiq tidigare blivit kontaktad om samt redan korrigerat. Hade man bara hunnit klicka i att man tagit del av varningen skulle inget hänt med Facebooksidan.

Efter den här incident tog det sen fem dagar innan Facebook kunde aktivera sidan igen, trots att det inte fanns någon anledning till att sidan inte fick visas. Facebooks handläggningsrutiner kräver att bara den person som stängt ner sidan kan aktivera den. I Fyndiqs fall satt den personen i Indien. Att ärendet drog ut på tiden förklarades först med att ansvarig person att kontakta det indiska kontoret gått på semester, sedan med att det kom en helg emellan då ingen jobbade, samt på att tidsskillnaden till det indiska kontoret försvårade kommunikationen.

När Fyndiqs sida aktiverats igen hade Facebook ändrat URL:en, men kunde inte förklara varför. Att ändra tillbaka till original-URL:en tar skulle ta upp till två dagar vilket skapar problem för ett företag som Fyndiq som länkar till sin Facebooksida på flera olika platser.

Facebook medger brister i sina rutiner och att det inte är rimlig att en sida ska kunna stängas ner så lättvindigt, och har nu även rapporterat detta vidare till sina tekniker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *