Etikettarkiv: Boston Consulting Group

Internets betydelse för ekonomin överdrivs

Sveriges IT-minister Anna-Karin Hatt och en lång rad svenska medier har den senaste tiden skrivit en hel del om hur internetsektorn nu är större än både byggbranschen och det svenska jordbruket. Detta baseras på en ny rapport som tagits fram av internetdominanten Google och konsultföretaget Boston Consulting Group som presenterades den 17 mars.

Att internet har stor betydelse för näringslivet och den globala ekonomin idag råder inga tvivel kring MEN här tror man uppenbarligen blint på alla siffror som presenteras utan att resonera kring dessa vilket resulterar i en helt falsk bild av hur verkligheten faktiskt ser ut.

Enligt ovannämnda rapport så stod internet för 205 miljarder kronor av den svenska ekonomin under 2009, motsvarande hela 6,6 procent av BNP. Hur man kommit fram till dessa siffror beskrivs inte i detalj utan man har gjort en hel del märkliga generaliseringar och dragit rent felaktiga slutsatser.

Som de flesta säkert känner till även från sina egna liv så har en hel del av handeln gått över från fysiska butiker till nätbutiker under de senaste åren och det ger en snedvriden bild av nätets betydelse för ekonomin. I denna rapport har man räknat in hela värdet på alla varor som sålts online och utgår därmed från att inga av dessa hade sålts utan internets närvaro. Detta stämmer givetvis inte för fem öre.

Andra märkliga beräkningar som gjorts är att man inkluderat hela värdet på produkter som sökts på internet men som sedan inhandlats i en fysisk butik. Dessutom ingår en hel del andra poster som endast bör räknas till en mindre del. Som ett exempel kan man ta en resa där hela resans värde räknas in trots att stora delar av priset går till flygbolag, flygplats och andra verksamheter som inte alls har med internet att göra. På något vis har man lyckats likställa internet med hela marknaden vilket ger bisarra och verklighetsfrämmande resultat.

Det är självklart att ett företag som Google vill överdriva sin egen och internets betydelse men det är desto mer allvarligt att vårt lands politiska ledning, tidningar och TV blint litar på tämligen värdelös och högst ovetenskaplig statistik. Internet spelar onekligen en stor roll i dagens näringsliv MEN man måste komma ihåg att människor hade köpt resor, datorer och kylskåp även utan internet.