Attentec presenterar Infact

Infact är ett kreativt verktyg för presentation av stora mängder fakta på webben. Verktyget är utvecklat av forskning.se i samverkan med Högskolan i Gävle, och Attentec har tagit fram den tekniska lösningen. Utvecklingen har skett på uppdrag av forskning.se, som representerar ett stort antal offentliga aktörer inom svensk forskning. Eftersom Infact är utvecklad med hjälp av öppen källkod är det nu möjligt för alla intresserade organisationer att installera programvaran helt fritt. Några universitet ser redan nu möjligheten att använda verktyget direkt i undervisningen.

Attentec har använt öppen källkod vid utvecklingen av Infact. Det gör det möjligt för forskning.se att utan några som helst licenskostnader fritt distribuera Infact till intressenter. Med Infactverktyget skapar man överskådliga mindmaps, där besökaren kan djupdyka i strukturen. De så kallade kunskapsscenerna byggs med hjälp av färdiga moduler för t.ex.tidslinjer, bildspel, filmer, animationer, texter och bilder. Dessa mindmaps ger en klar och pedagogisk överblick för de som vill presentera omfattande information. Verktyget finns på svenska och engelska, är gjort för samproduktion on-line och har funktion för översättning av färdiga produktioner till fler språk.

Attentecs vision är att göra sina kunder framgångsrika med innovativ informations- ochkommunikationsteknik. Värdet för våra kunder skapas genom att vi utvecklar programvara i kundens produkter, för att effektivisera kundens processer och ibland även för att möjliggörahelt nya affärsmodeller.

Med hjälp av modern internet- och webbteknik gör Infact det möjligt för många redaktörer och översättare att samarbeta vid framtagandet av pedagogiskt material även om man befinner sig utspridda över hela världen. Den färdiga presentationen visas enkelt på internet och illustrerar pedagogiskt det ämne man valt, säger Anders Englund, VD på Attentec.

Forskning.se har till uppgift att samla och sprida kunskap om forskning till nytta för individ och samhälle. Därför har man bland annat skapat interaktiva kunskapsöversikter i form av mindmaps, till exempel den prisbelönta Planeten. Forskning.se drivs av 10 forskningsfinansiärer och landets universitet och högskolor. De 10 forskningsfinansiärerna bakom forskning.se är: FAS, Formas, Vetenskapsrådet, VINNOVA, Naturvårdsverket, KKstiftelsen, Vårdalstiftelsen, MISTRA, Energimyndigheten och Riksbankens Jubileumsfond. Eftersom finansieringen av forskning.se:s Infactverktyg sker med offentliga medel ska kodenvara öppen så att fler får nytta av Infact och även ha möjlighet att vidareutveckla det efter egna behov. Vill du prova Infact eller göra en egen installation – läs mer på www.infact.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *