IPv4-adresserna är nu slut

Det har länge stått klart att dagens IP-adresser (Internets ”telefonnummer” som identifierar uppkopplade datorer) inte skulle räcka till i en allt mer Internetuppkopplad värld. Genom sparsamhet har Internet klarat sig i över tio år längre än först befarat – men nu är det slut.

Vad händer nu?
Under veckan som gick fördelades de sista stora blocken av adresser rättvist mellan de fem regionala organisationer (så kallade RIR) som sköter adressfördelningen i sin respektive region av världen; Nordamerika, Latinamerika, Europa-Mellanöstern, Afrika samt Asien-Oceanien.

Just nu har dessa fem regionala organisationer adresser som räcker några få månader i Nordamerika, Europa-Mellanöstern och Asien-Oceanien samt kanske något år i Afrika respektive Sydamerika.

Konsekvenser
När respektive RIR får slut på adresser blir det svårt att starta nya Internetleverantörer. Konkurrensen kan bli lidande.

De befintliga Internetleverantörerna har normalt sett också en reserv av adresser men när den är slut får de svårt att ta in fler kunder.

En annan konsekvens är att företag som vill ansluta sig till fler än en Internetleverantör kan få söka nya lösningar än dem som används i dag.

För privatpersoner är nog det första som kommer att märkas att Internetleverantörerna i längden kommer att bli mer restriktiva med att dela ut flera adresser än en.

Lösning
Lösningen på problemet är införandet av IPv6 som erbjuder oerhört många fler möjliga adresser. Detta är ett arbete som nu pågår för fullt hos Internetleverantörer och snart på företag och organisationer.

IPv6 införs parallellt med det befintliga systemet och det sker så transparent som möjligt för Internet. Under en övergångstid på flera år fortsätter Internet att använda systemen parallellt och därefter kan det gamla fasas ut.

Källa: .SE

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *