Mamut redovisar ett positivt resultat

(Stockholm, 28 oktober 2010) Mamut uppnådde en omsättning på 129,9 MSEK under årets tredje kvartal, jämfört med 130,4 MSEK samma period 2009. Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) blev 21,9 MSEK och rörelseresultatet (EBIT) blev 5,3 MSEK för tredje kvartalet, något som motsvarar en förbättring på 60 procent jämfört med samma kvartal 2009.

Mamut har uppnått bättre marginaler under kvartalet som en följd av de åtgärder som gjorts för att strömlinjeforma driften, en bättre finansiell skalbarhet och underliggande tillväxt, både i hosting- och i programvarusektorn. Baserat på ett bättre, mer samlat produkt- och tjänsteutbud, i kombination med positiva marknadsutsikter förväntar vi oss att marginalförbättringarna fortsätter från fjärde kvartalet och framåt, säger Eilert Hanoa, Koncernchef i Mamut.

Mamut under årets första nio månader 2010
Koncernen Mamut uppnådde en omsättning på 409,7 MSEK under årets första nio månader 2010, jämfört med 418,4 MSEK för motsvarande period 2009. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) blev 80,5 MSEK jämfört med 79,2 MSEK för 2009. Rörelseresultatet (EBIT) blev 29,9 MSEK för de första nio månaderna 2010, jämfört med 27,0 MSEK för motsvarande period 2009. Koncernen hade 440 medarbetare och 59,0 MSEK i likvida medel vid utgången av tredje kvartalet 2010.

Ökad kundnytta och starkare produktportfölj
Mamut har förberett lanseringen av nästa års version av Mamut One, som introducerar nya molnbaserade tjänster med målsättningen att leverera ökat mervärde till kunderna. Utrullningen startar under fjärde kvartalet och kommer att inkludera alla de sju länder där Mamut Business Software är tillgängligt 2011; Sverige, Norge, Danmark, Nederland, Storbritannia, Irland och Tyskland. Mamut har fler än 300 000 kunder på dessa marknader.

Ett grundläggande element i Mamuts strategi är att utveckla innovativa lösningar som ger omedelbara fördelar och nytta för våra användare. Efter lanseringen av den prisvinnande lösningen Mamut One har vi gradvis förbättrat erbjudandet, men har hittills inte lyckats att kapitalisera fullt ut på de stora plattformsinvesteringar som gjorts. Med Microsoft Office 365, som är Microsofts nästa generation av molntjänster, har vi nu en position där vi kan erbjuda kompletta och kostnadseffektiva produktivitetslösningar för mindre företag, i kombination med reducerade driftkostnader och behov för investeringar, säger Hanoa.

Positiva framtidsutsikter för ökad lönsamhet och tillväxt
Mamut är väl positionerat för fortsatt tillväxt och förbättrade resultat på samtliga marknader. Företaget fortsätter att fokusera på att etablera nya och förstärka befintliga strategiska samarbeten med internationella partners för att öka spridningen av Mamuts produkter och tjänster. Företaget ser en stor tillväxtpotential till följd av lanseringen av Mamut One, i kombination med befintliga kundbaser hos uppköpta företag.

En fullständig kvartalsrapport och presentation finns på www.mamutinvestor.com.

En bredare uppdatering om Mamuts strategiska planer ges på kapitalmarknadsdagen den 10 november.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *