Microsoft och HP satsar på studentapparatörer

STOCKHOLM, 26 januari 2011 – I höstas inledde Microsoft och HP jakten på lämpliga studentambassadörer. Urvalet baserades inte bara på studenternas intresse för teknik, utan också på deras sociala och kreativa förmåga. Tretton studenter på sju universitet i Sverige har nu valts ut att bli studentambassadörer för HP och Microsoft. Uppdraget som studentambassadör är inte direkt kopplat till försäljning. Det handlar om att agera partner till företagen för hur de långsiktigt ska engagera studenter på universitetsnivå.

I takt med att datorer spelar en allt viktigare roll inom utbildningsväsendet har Microsoft och HP valt att satsa på att gemensamt nå ut till universitetsstuderande. Hösten inleddes med en roadshow där företagen visade upp sina produkter och lösningar och tog till sig studenternas feedback. Nu är tanken att arbeta mer långsiktigt med ambassadörsprogrammet och låta studenterna hjälpa till att ta fram ett ramverk som kan engagera andra studenter.

Detta är ett väldigt spännande vägval för oss. Vi har från början bestämt oss för att ha ett öppet sinne och låta studenterna vara högst delaktiga från första början. Vi tror på att möta målgruppen på deras villkor för att skapa engagemang, säger Johnny Kroneld, HP Direct Marketing & Communication Manager PSG.

Våra ambassadörer är mycket betydelsefulla för vårt framtida arbete mot universiteten. De tillhör målgruppen och har en unik förståelse för hur våra varumärken och produkter upplevs samt vad vi som företag kan göra för dem, säger Anna Ström, Business Group Lead Windows Consumer på Microsoft.

Ambassadörsprogrammet inleds med en workshop över två dagar i slutet av januari, där programmets utformning kommer att diskuteras fram med ambassadörerna själva. Tanken är att ett första pilotprojekt ska löpa under sex månader framåt.

De utvalda ambassadörerna studerar på följande universitet: Stockholms universitet, KTH, Umeå, Linköping, Lund, Chalmers och Göteborgs universitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *