Myndigheter säkras för IPv6

De flesta vet förmodligen redan om att de gamla IPv4-adresserna är på väg att ta slut för samtliga delar av världen, ett resultat av att internet blivit mycket större än man trodde när systemet utvecklades. Det finns en viss buffert kvar men sedan en tid tillbaka finns IPv6 tillgängligt för de som velat och kunnat införa stöd för dessa längre IP-adresser. Stödet är ännu bristfälligt men allteftersom de gamla IP-adresserna sinar så kommer man att tvingas införa detta överallt.

Den nya nationella IT-strategin ”It i människans tjänst – en digitala agenda för Sverige” slår fast att alla svenska myndigheter ska kunna nås via IPv6 senast nästa år 2013. Nu har även Post- och Telestyrelsen (PTS) fått i uppdrag att utreda hur internet i Sverige säkras för framtiden med särskilt fokus på myndigheternas nåbarhet med IPv6.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *