Omvandla text i bilder och pdf till redigerbar text

Program för att omvandla text i bilder och pdf till redigerbar text s.k. OCR (Optical Character Recognition) har blivit allt bättre och det finns även flera gratis OCR alternativt. Det finns även tjänster som du kan använda direkt online för att omvandla pdf eller bilder till text.

OnlineOCR
OnlineOCR låter dig ladda upp en fil i formaten PDF, JPG, BMP, TIFF eller GIF på maximalt 15 MB och omvandla till redigerbar text.

OCR.space
OCR.spacelåter dig ladda upp en pdf eller bildfil och omvandlar ord till redigerbar text.

FreeOCR
FreeOCR låter dig ladda upp bilder eller PDF, välja språk och omvandla till redigerbar text som kan kopieras och klistras in i valfritt redigeringsprogram eller öppnas direkt i ordbehandlingsprogrammet word.

SodaPDF OCR
SodaPDF OCR möjliggör textavläsning från pdf och ger redigerbar text.

Även om OCR-programmen blir bättre och bättre blir det ofta lite fel så texten behöver korrekturläsas och redigeras efter inläsning.

Resultatet blir ofta bäst från pdf. Om du fotograferar en text och skapar en bild för att läsa in i ett ocr-program, tänk då på att fotografera rakt uppifrån och att texten är väl belyst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *