Etikettarkiv: Bredband2

Labs² och Bredband2 förlikas

Alla tvister mellan bolagen och koncernbolagen görs upp i ett slag.

Labs² Group AB som är noterat på First North, och Labs² i Lund AB, på ena sidan och Bredband2 i Skandinavien som också är noterat på First North, och Bredband2 AB på den andra sidan har träffat förlikning avseende alla tvister mellan bolagen och koncernbolagen. Genom förlikningen och dess genomförande, som sker inom en månad från idag, regleras slutligt alla krav och mellanhavanden mellan bolagen.

För Labs²-koncernen innebär förlikningen att 6,65 MSEK tillförs koncernen.

”Vi är mycket glada över att nu kunna lägga de här processerna bakom oss och fullt ut koncentrera oss på kärnverksamheten”, säger Labs² VD Jonas Birgersson.