Etikettarkiv: domännamnstvister

Google vinner domännamnstvist

Google vann nyligen en domännamnstvist rörande domänen GooglePlacesUK.com mot brittiska DATA Sentinel. Det var för två månader sedan som Google lämnade in en anmälan till National Arbitration Forum. Företaget äger en rad olika varumärken med namnet Google i och därför ansåg den beslutande panelen att det inte fanns någon tvekan om att de var berättigade till denna domän då samtliga tre punkter uppfylldes:

1. Namnet är identiskt eller förvillande likt det registrerade varumärket.
2. Den tidigare ägaren har ingen rätt till namnet eller legitimt intresse i domänen.
3. Registreringen har gjorts i ond tro.

Beslutet kan läsas här