Etikettarkiv: e-hälsa

Svensk e-hälsa på export till Färöarna

I dagarna blev det klart att svenska Cambio Healthcare Systems som enda leverantör skriver kontrakt med Färöarna om ett komplett informations-system för sjukvården. Det innebär att landets alla tre sjukhus och 30 primärvårdsläkare får ett gemensamt e-hälsostöd.

Sjukvården på Färöarna har redan använt sjukvårdssystemet Cambio COSMIC i sju år genom en tredje part. När de nu sluter avtal och ingår ett nära partnerskap direkt med Cambio Healthcare Systems, får de en långsiktig heltäckande plattform för ett gemensamt e-hälsostöd för både sjukhus och primärvårdsenheter såväl som för kommuner.

Nu kommer vår e-hälsoplattform utökas med fler moduler och förbättrade funktioner på ett sätt som vi inte haft tidigare, säger Jóanis Erik Køtlum, tf kanslichef på Hälsoministeriet på Färöarna.

Tomas Mora Morrison, VD på, och grundare av, Cambio säger:

Vi är övertygade om att Cambio COSMIC kommer att utveckla Färöarnas hälso- och sjukvård och vi tänker att andra delar av den nordatlantiska regionen kommer kunna dra nytta av Färöarnas erfarenheter.

Cambio är marknadsledande i Sverige på IT-system till sjukvården. Nästa steg blir att ta mark i resten av Norden. Redan nu i vår avgörs en av regionens viktigaste upphandlingar, Köpenhamn och Själland med dess 2,5 miljoner invånare.

Vi har ett mycket starkt koncept med tonvikt på högsta patientsäkerhet och smartare och effektivare sätt att arbeta, säger Tomas Mora Morrison, VD Cambio och fortsätter:

Inom vården är man överens om att dålig kommunikation är en av de största patientriskerna, till exempel när information förvanskas vid förflyttning mellan olika avdelningar, eller hantering av medicin. Cambio COSMIC ser till att alla har tillgång till samma information om patienten.