Etikettarkiv: In Memory AS

QR-koder till minnessidor pryder gravstenar

I Oslo har en gravsten blivit först ut i Norden att utrustas med en QR-kod som gör det möjligt att med hjälp av exempelvis en modern mobiltelefon scanna streckkoden och därigenom besöka en digital minnessida för den avlidne personen. Det är företaget In Memory AS som står bakom tjänsten som de än så länge är ensamma om i de nordiska länderna. I USA finns sedan maj 2011 ett företag vid namn Quiring Monuments som gör samma sak med viss framgång.

Harald Scehee
, vice ordförande i begravningsbyråernas branschorganisation i Oslo, är tveksam till tjänsten och menar att det finns många etiska svårigheter. Han tar upp flera frågetecken som han ser som problem men de ter sig onekligen ganska märkliga vid närmare granskning:

Vem ska sköta en sådan här sida, och vara ansvarig för om den ska förändras?
Det är väl upp till de som beställer tjänsten och den som levererar tjänsten att komma överens om? Samma sak gäller oavsett vad som arrangeras i samband med en begravning.

Vad händer om en QR-kod plötsligt leder till en video där en avliden person som har regisserat sin egen begravning hånar de efterlevande?
Samma problem finns väl om den avlidna låter skicka brev till massmedia, lägger upp en YouTube-video innan han / hon dör osv. osv.?

Eller om någon hackar sig in och publicerar stötande innehåll på andra människors minnessidor?
De kan väl i så fall hacka sig in på vilken annan online-närvaro som helst för den avlidne personen eller helt enkelt skapa en egen sådan?

Harald Schee menar vidare att det kan kan finnas ekonomiska intressen, och att branschen i första hand måste tänka på personer i sorg, och använda sig av nya lösningar utan att först utvärdera dem.
Detta ÄR en del av branschen så snart det finns företag som erbjuder tjänsten. Att begravningsbranschen inte skulle drivas av ekonomiska intressen är dessutom en ren lögn.

Om det är en bra idé eller inte tål säkert att diskuteras men de problem Harald Schee tar upp är inte unika för denna tjänst och inte heller större än vad de är för alla andra processer i begravningsförfarandet.