Etikettarkiv: kommuners webbplatser

Kommuner förbättrar sina webbplatser

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) låter meddela följande:

I 188 kommuner finns möjligheten att söka en plats i förskolan och i drygt hundra kommuner går det att söka plats i gymnasieskolan på webben. Det visar SKL:s undersökning av hur kommunerna ökar tillgängligheten av e-tjänster.

Informationen till medborgarna via internet har fått allt större betydelse sedan valfrihet infördes. Fler söker information om till exempel förskolor, grund- eller gymnasieskolor när föräldrar vill ha en plats för sitt barn, och anhöriga eller den äldre själv, vill välja ett äldreboende.

Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2009 granskat kommunernas webbplatser för att se hur de uppfyller medborgarnas behov av information. Resultaten har sedan dess förbättrats både under 2010 och 2011. I årets uppföljning har flera av frågorna skärpts och en del nya frågor har kommit till.

Resultatet visar att kommunerna är på god väg och de allra flesta arbetar med att utveckla sina webbplatser på ett bra sätt. Vi hoppas att kommunerna inspireras av de goda exempel som finns i rapporten och använder dessa jämförelser för ett lokalt förbättringsarbete, säger Håkan Sörman, vd på SKL.

En av utmaningarna är att medborgare ställer högre krav på att kunna sköta mer av ärenden utanför kontorstid som till exempel att ansöka om bygglov direkt på webbplatsen. Det klarar bara ett tjugotal kommuner idag, säger Håkan Sörman.

Att kunna presentera resultatet för olika verksamheter är något som kommunerna kan bli bättre på. Enbart en femtedel av kommunerna visar resultaten per skolenhet Inom äldreomsorgsområdet har cirka hälften av kommunerna endast en länk till Socialstyrelsens Äldreguide.

Undersökningen visar att genomsnittskommunen svarar på 74 procent av de 250 frågor som ställs till varje kommun, vilket är samma resultat som förra året. Detta trots att en femtedel av frågorna har skärpts. I år har SKL samarbetat med Centrum för lättläst och detta redovisas också i undersökningen.

Ladda ner rapporten: ”Information till alla? En uppföljande granskning 2012”