Etikettarkiv: Servage

Getupdate ökar sitt ägande i Servage

Getupdated har i slutet av november förvärvat ytterligare 12,4 procent av aktierna i Servage AB (publ) noterat på NGM börsen för en total köpeskilling om 4,2 MSEK. Säljare är Sten K Johnsson genom Tibia konsult AB.

Efter transaktionen är Getupdateds ägarandel 30 procent av kapitalet och 26 procent av rösterna, av vilket 11 procent ägs direkt och 15 procent ägs indirekt via dotterbolaget Crystone Sverige AB som förvärvat aktierna av Crystone Holding AB.

Getupdated finansierar förvärvet med egna aktier genom att säljaren kvittar sin säljarrevers mot nya aktier i Getupdated Internet Marketings pågående nyemission. Sten K Johnsson och Tibia Konsult erhåller därmed 21 miljoner aktier i Getupdated motsvarande cirka 4 procent av bolaget vid fulltecknad företrädesemission.

2011 omsatte Servage 36 MSEK med ett EBITDA resultat om 6,8 MSEK.