Etikettarkiv: övervakning

Iran förbjuder utländsk e-post

Den iranska regimen har infört ny reglering som förhindrar banker, försäkringsbolag och telefonoperatörer att handha kunder som skickar e-post från utländska e-postadresser. I praktiken medför detta att kommunikation genom exempelvis Gmail, Hotmail eller andra amerikanska e-posttjänster förbjuds. Detta är ett av flera steg i utvecklandet av ett eget nationellt internet.

Privatpersoner måste numera använda e-postadresser som slutar med iran.ir, post.ir eller chmail.ir medan myndigheterna endast får använda .ir eller gov.ir. Universitet måste använda .ir eller ac.ir. Den iranska regeringen hävdar att dessa åtgärder vidtas för att skydda konfidentiell information och man pekar därmed finger mot utländska e-posttjänster som möjliga säkerhetsrisker. Genom att begränsa kommunikationen till landets gränser så blir det också lättare att övervaka e-post som skickas av iranska medborgare.