Etikettarkiv: Vänersborg

Bättre service till Vänersborgs kommun

Nu tar även Vänersborgs kommun steget mot en enklare vardag. Med hjälp av en helt unik webbaserad tjänst kallad ”Infracontrol Online” kan man nu ta emot kommuninvånarnas synpunkter och felanmälningar på ett effektivt sätt och samtidigt få full kontroll från anmält fel till utförd åtgärd.

Vänersborg har en stark ambition att vara en kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service. Ett av de sju utvecklingsområden man prioriterar formuleras ”Serviceskyldighet, samverkan och effektivitet”. Det innebär bl.a. att man arbetar för att utveckla tidseffektivare arbetsprocesser, förbättra kommunikationen med medborgare, företagare och organisationer och att bemötande och tillgänglighet förbättras – med fler nöjda brukare som resultat.

Nu får man ett nytt hjälpmedel som bidrar till detta förbättringsarbete. Valet föll på Infracontrol Online som hade de egenskaper man sökte:

Vi valde den här lösningen eftersom vi ville ha en lättanvänd men också framtidssäker funktion, säger Gatuchef Lars Linder. Det här är ju en webbaserad tjänst som gör att vi inte behöver äga och driva systemet själva. Dessutom har vi möjlighet att ansluta även automatiska driftlarm från våra tekniska anläggningar och hantera dessa på samma sätt som alla andra ärenden.

Synpunkter och felanmälningar tas emot av kommunens serviceenhet och registreras med ett lättanvänt webbformulär. Ärendena lagras i Infracontrol Online och hanteras sedan av de olika enheterna inom kommunens samhällsbyggnadsförvaltning som är bl.a. gata och park, VA, fastigheter, teknik och trafik. Informationen är tillgänglig för såväl kommunen som inhyrda entreprenörer och man kan arbeta interaktivt på ett enkelt sätt via både webb och mobiltelefon.

Principen med fria uppgraderingar och att lösningen är fabrikatsoberoende är en garant för att vi inte målar in oss i ett hörn. Verktyget kan utvecklas och anpassas efter vår verksamhet på ett enkelt sätt, säger Lars Linder.

Ett annat exempel på anpassning är den kommande integrationen med kommunens eget kartsystem. Just nu håller man på att ta fram ett nytt kartsystem, en GIS-plattform, för kommunen. Tack vare Infracontrol Onlines öppenhet kommer man då att kunna integrera kommunens egna kartor i användarfunktionerna för registrering och presentation av ärenden och deras status.

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.